Друштво

Општина Бечеј: Службена употреба мађарског језика

Општина Бечеј је обележила Европски дан језика 26. септембра саопштењем из кабинета председника општине Бечеј, Драгана Тошића. Саопштење је потписао Ференц Тот, који је у кабинету председника општине Бечеј задужен за послове демографије и популационе политике. У саопштењу је наглашено да је загарантовано право свих националних заједница у општини Бечеј на службену употребу језика и писама националних мањина као једно од основних права сваке националне заједнице и да је то гарантовано Уставом, међународним уговорима, законима и одлукама Скупштине АПВ. Сви грађани општине Бечеј имају право на издавање јавних исправа на језику своје националне заједнице, да на језику своје националне заједнице слушају или читају јавне позиве, обавештења, јавне натписе и разне друге информације области привреде и услуга.

„У општини Бечеј је у службеној употреби мађарски језик. Треба сви заједно да радимо на томе да сви органи власти учине све како би се превазишле мањкавости примене тих законских одредби у пракси, да када грађанке и грађани дођу са својим проблемима, да их дочекају љубазни службеници са којима они могу разговарати на свом матерњем језику, и мислим да би враћање језика друштвене средине у школе много помогло наредним генерацијама, да грађанке и грађани без проблема могу користити ово своје уставно право на сваком месту. Примећујемо да се последњих година приликом расписивања конкурса за радна места све институције позитивно односе на знање језика друштвене средине. Такав однос у локалној самоуправи може да буде само позитиван тренд, и ми као носиоци функција треба да будемо пример и да радимо на томе да на језичку разноликост у општини Бечеј која је мултикултурална гледамо као на мост повезивања а не поделаˮ – наводи се у саопштењу.