Када одељења прелазе на онлајн наставу?

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије донело је одлуку о преласку на онлајн наставу, уколико је у одељењу заражено више ученика, важила и прошле школске године за ученике свих разреда, те није реч о новини у односу на прошлу годину.

У одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, која је донета у петак, 17. септембра, прецизирани су критеријуми за организовање наставе у ситуацијама када се појаве случајеви инфекције COVID-19 код ученика у истом одељењу.

Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе организује рад у школи према следећим инструкцијама:
• уколико је реч о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за то одељење;
• Уколико су у питању одељења са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то одељење се дели на две групе и наставља рад по другом (комбинованом) моделу наставе. На групе се потом примењује поступак за одељења са 16 и мање ученика, односно након појаве нова три оболела ученика у групи прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за ту групу.