Општина Бечеј: Суфинансирање карата за превоз за студенте

Општина Бечеј објавила је конкурс/обавештење за студенте да могу да се пријаве за суфинансирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата.

Студенти који имају пријављено пребивалиште на територији општине Бечеј, а уписани су као редовни студенти факултета и високих струковних студија, који се финансирају из буџета Републике Србије, обавештавају се да ће општина Бечеј по додељеним средствима од покрајинског секретаријата вршити суфинансирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата.

Право на суфинансирање имају само студенти који се финансирају из буџета Републике Србије који нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, Покрајинске Владе АП Војводине односно локалних самоуправа и др. разних фондација, организација и предузећа, односно самофинансирајући, а свакодневно путују од места становања до свог факултета или високих струковних студија.

Захтев за регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају подноси се у општинској управи општине Бечеј (зграда општине, Трг ослобођења 2, ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, канцеларија 7 шалтер 1 /у приземљу у времену од 8.00 до 14.00 часова ) , на прописаном обрасцу који се добија у поменутој канцеларији.

Пријем захтева вршиће се од 27.09.2021. до 29.10.2021. до 14.00 часова закључно без обзира на начин предаје.
Уз захтев се прилажу:

  • изјава студента на прописаном обрасцу
  • фотокопија купљене месечне карте као доказ да студент свакодневно путује
  • фотокопија личне карте студента или штампани примерак са читача личних карат
  • фотокопија индекса (странице којима се доказује идентитет и сви до сада уписани семестри) уз приказ оригинала индекса ради увида који ће приликом пријема захтева бити враћен подносиоцу захтева и
  • уверење студентског сервиса да је студент редовно уписан и финансиран из буџета РС за академску 2021/22 годину.

На адресу: Одељење за општу управу и друштвене делатности, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, за суфинансирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата