Друштво

Општина Бечеј: У изради је Акциони план за родну равноправност

Општини Бечеј су на јавном конкурсу Завода за равноправност полова АП Војводине, додељена бесповратна средства за израду Акционог плана за унапређење родне равноправности за период од 2023.  до 2025. године.

Акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена у општини Бечеј истекао је са последњим даном 2022. године, а локална самоуправа има законску обавезу да за наредни двогодишњи период креира политику, планирањем нових мера и активности за даље побољшање положаја жена. Осим стриктне законске обавезе, општина Бечеј има искрену жељу да настави рад на унапређењу политике у овој области јер тиме показује својим грађанима и грађанкама да води рачуна о равноправности и шаље важну политичку поруку свима у окружењу да је то вредност за коју се залаже.

„У прилог томе да је овај стратешки документ од значаја за локалну заједницу говори чињеница да су се активности, спровођене као пројектне, током 2019. и 2020. године, показале као добро одабране и осмишљене за остваривање жељеног циља – стручним оспособљавањем за њихово економско оснаживање, са акцентом на жене на селу, као и за побољшање начина пружања услуга институција локалне самоуправе у области социјалне и здравствене заштите и културе.

Метод којим смо се служили приликом израде ЛАП-а: формирање радне групе за израду документа у коју су позвани представници/це локалне самоуправе, институција и организација цивилног друштва, прикупљање и анализа података и јавна расправа о документу – показао се као пример добре праксе за израду свих других стратешких докумената. Општина Бечеј намерава да настави са израдом и имплементацијом докумената којим се дефинишу аутентичне потребе свих њених грађана. Стога ћемо учинити додатне напоре да применимо опробане, али и употребимо нове методе и механизме за укључивање што већег броја грађанки и грађана у креирање новог документа. Од великог је значаја овом послу приступити темељно, деловати међусекторски, користећи све могућности и механизме којима локална самоуправа располаже, како људске ресурсе, тако и техничке и просторне.

Са тим циљем, да се дође до релевантних података о условима и начину живота жена и мушкараца, а на које Општина Бечеј може да утиче, позивамо вас да узмете учешће у овом процесу, приступите питањима из приложене Анкете путем QR цоде и одговорите на њих. За одговарање на питања из Анкете потребно вам је десетак минута, без навођења имена оног ко је попуњава, а наведена питања се подједнако односе и на жене и на мушкарце.“ – каже се у саопштењу које је потписала Јелена Бранков Черевицки, координаторка за послове у области родне равноправности у Општини Бечеј.

na srpskom jeziku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF_6oJzU5T45-7jeBHsxbZj10uYfjYGpJhBbLxvBIOT1zJ3w/viewform

na mađarskom jeziku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA1xX57VHNQIetE4U9GqwKUHvkq_1srVxdSSPxjbAOGBJq5g/viewform