Општина Бечеј: Усвојен Програм заштите животне средине

Одборници су на последњој седници СО Бечеј усвојили су Програм заштите животне средине за 2022. годину.

Највећа средства из општинског буџета опредељена су за програме управљање отпадом чији је непосредни корисник „Потисје-Бечеј“ и то за потребе одношења кабастог отпада, за пролећно и јесење чишћење у износу од 4.801.000 динара као и за израду урбанистичког пројекта за трансфер станицу (1.000.000 динара) и 3.000.000 за прву фазу припреме за опремање трансфер станице.

Такође значајнија средства у износу од 3 милиона динара опредељена су за програм заштите парка природе „Стара Тиса“ код Бачког Градишта. За парк природе „Дрворед храстова“ код Бачког Петровог Села одвојено је 300.000 динара.

За програм сузбијања инвазивних врста (амброзије) у оквиру овог програма издвојено је 1.5 милиона динара.

Остале ставке из овог програма односе се на праћење квалитета ваздуха (300.000 динара), праћење концентрације алергеног полена (500.000 динара), праћење квалитета површинских вода (200.000 динара) и за мониторинг буке (400.000 динара).

Остатак буџета овог програма предвиђен је за едукативне активности са темом заштите животне средине у сарадњи са образов
ним установама, за едукацију запослених у надлежним службама и за информисање јавности у укупном износу од 400.000 динара.