ВестиПолитика

Општина Бечеј: Завршен конкурс за производњу медијских садржаја

Средства за подршку медијским пројектима вишеструко мања него претходних година

Општина Бечеј је у претходне две недеље расписала овогодишњи конкурс за производњу медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј за 2024. годину. Овогодишњи конкурс прилично измењеном поступку према којем је за потребе „пружања финансијске подршке“ како је наведено у распису из буџета општине опредељено само 900.000 динара у односу на претходне године када је за потребе овог конкурса било опредељено око 9. милиона динара.

Осим количине опредељених средстава и сама процедура конкурисања доживела је одређене промене, од форме и захтева у формулару са новим ставкама и начином бодовања пројеката па до лимитираних износа који медији могу да добију. Према овом новом конкурсу најмања средства за пројекат су 10.000 динара а највећа 350.000 динара. С обзиром да је до сада подршка за поједине пројекте имала и милионске цифре ово је свакако новина. Такође средства која ће бити додељена на основу овог конкурса када је у питању општинску удео могу бити само до 80% од укупне цене пројекта (дакле бар 20 посто учешћа је неопходно да подносилац финансира).

Тематски, односно програмско опредељење конкурса није доживело неку већу промену, теме које би требало да се пројектно „обраде“ у медијима и да се на њих усмере активности и медијски садржаји су мање/више слични као и претходних година: друштвено осетљиве групе су и даље у фокусу, очување културног идентитета националних заједница, подршка систему образовања, научне теме, афирмација медијске писмености, уметност и стваралаштво и др.

Право учешћа имали су медији који су уписани у Регистар медија, који имају овлашћење за пружање медијских услуга али и лица која се баве производњом медијских садржаја које је уписано у Евиденцију произвођача медијских садржаја.

Оцену пројеката врши стручна комисија коју именује орган који је расписао конкурс. Новинарска и медијска удружења предлажу чланове стручне комисије.