Политика

Општина Бечеј: У току су две јавне расправе – о измени одлуке о боравишној такси и о локалном плану управљања отпадом

Општина Бечеј је на својој интернет страници објавила да су тренутно  току две јавне расправе и то Јавна расправа о измени боравишне таксе и Јавна расправа о управљању отпадом.


ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, у поступку припреме нацрта

ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом исте и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре. Јавна расправа о нацрту одлуке спроводи се у периоду од 08.11.2021 до 23.11.2021. године.

Писмени предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, закључно са 22.11.2021. године, Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, на e-mail адресу: marija.korovljev@becej.rs

Дана 23.11.2021. године у периоду од 16 часова до 18 часова у великој сали Скупштине општине Бечеј, Трг ослобођења бр. 2, одржаће се усмена јавна расправа, те се позивају сва заинтересована лица да узму учешће у истој. По окончању јавне расправе Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи на основу чега ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на интернет страници општине Бечеј.


Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, у поступку припреме нацрта

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2021-2031

позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом истог и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре. Јавна расправа о нацрту плана спроводи се у периоду од 12.11.2021. до 29.11.2021. године.

Писмени предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, закључно са 28.11.2021. године, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор,  на e-mail адресу: urbanizam@becej.rs

Дана 29.11.2021. године у периоду од 16 часова до 18 часова у великој сали Скупштине општине Бечеј, Трг ослобођења бр. 2, одржаће се усмена јавна расправа, те се позивају сва заинтересована лица да узму учешће у истој.

По окончању јавне расправе Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи на основу чега ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на интернет страници општине Бечеј.


Материјал за обе ове расправе можете преузети на интернет страници Општине Бечеј и овде:

LPOU

Odluka-o-izmeni-boravisne-takse