Друштво

ПИО фонд: Бесплатна рехабилитација у бањама за пензионере

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 30.978 динара.

Како се наводи у саопштењу, право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија који, осим пензије која је до 30.978 динара, немају друга лична примања и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства под условом да збир тих пензија износи до 30.978 динара. Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште. Пријаве се могу поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се подносе почев од 5. априла, а закључно са 21. априлом 2022. године. Уз пријаву, потребно је поднети: пензијски чек, попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију у 2020. и 2021. години и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на, рехабилитацију, расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује

Ранг листа корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију се објављује двадесет првог радног дана од дана истека огласа. У поступку пријављивања, удружења пензионера и пензионери су у обавези да се придржавају свих прописаних мера безбедносно-здравствене заштите.