Друштво

ПИО: Позив за доделу пакета помоћи

На основу обавештења из Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси-гурање комисија Општинског удружења пензионера објављује „Позив за доделу пакета помоћи“.

Право да се пријаве имају сви корисници пензија, који испуњавају основни услов, да висина пензије не прелази 16.004,68 динара. За пријаву је потребно приказати пензијски чек и потврдити наведени износ пензије од 16.004,68 динара

Пријаву за доделу пакета помоћи прима комисија Општинског удружења пензионера, на адреси Браће Тан број 2, од 1. до 15. новембра.

Комисија се стара да сви корисници пензија, без обзира на чланство остваре ово прави, такође комисија утврђује и оверава ранг листу, да је у складу са критеријумима и објављује је на огласној табли удружења и филијале.

Корисници пензија имају право на приговора на ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли. Након решавања о приговорима, формирају се коначне ранг листе и приступа се подели пакета помоћи.