ВестиЕкономија

Пољопривреда: Конкурс за набавку плодних грла

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у Војводини у 2024. за чију реализацију је предвиђено укупно 150 милиона динара.

Конкурс је отворен до краја маја, а предмет конкурса је додела бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла јуница млечних, комбинованих и товних раса, као и назимица и оваца и коза.

Максимални износ бесповратних средстава који се додељује по једној пријави је до милион динара без пореза на додату вредност (ПДВ) за набавку квалитетних приплодних грла – назимица и набавку квалитетних приплодних грла – оваца и коза, а до три милиона динара без ПДВ за набавку квалитетних приплодних грла говеда – јуница.

Минимални износ бесповратних средстава по једној пријави за набавку је 200.000 динара без ПДВ.