Економија

Пољопривреда: Помоћ за шећерну репу

Произвођачи шећерне репе добиће финансијску помоћ од 35.000 динара по хектару пријављене и засејане шећерне репе рода 2023, објавила је Влада Србије. У усвојеној Уредби наводи се да ће то право пољопривредници моћи да остваре за највише до 500 хектара, за остварени принос од најмање 50 тона по хектару шећерне репе.

Право на коришћење финансијске подршке за шећерну репу имају правна лица, предузетници и физичка лица, под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налазе у активном статусу и да су пријавили површине под шећерном репом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.

“Пољопривредни произвођач има право на коришћење финансијске подршке ако је целокупан остварени принос шећерне репе на уговореним површинама испоручио произвођачима шећера”, иситиче се у Уредби Владе Србије.

Захтев за одобравање финансијске подршке подноси се на основу јавног позива који расписује Министарство пољопривреде, односно Управа за аграрна плаћања.