Економија

Општина Бечеј: Следе конкурси за уградњу соларних панела

Министарства рударства и енергетике је још крајем прошле године расписало конкурс за субвенције за мере енергетске санација објеката на којем је учествовало 37 локалних самоуправа. Током целе ове године трајале су како припреме за расписивање конкурса на локалном нивоу, онда прикупљање документације, конкурси за фирме које ће бити овлашћене да буду извођачи радова, па провера документације и још увек трају … процедура је била прилично компликована за укупна средстава која су намењена за субвенције од 10 милиона динара, 5 милиона државе и 5 од локалне самоуправе.

Тренутно све то је у Бечеју у фази да је објављена листа корисника. Следи реализација одобрених пројеката. И док још увек траје процедура за реализацију и док се чека да радови отпочну на појединачним објектима којима су одобрена средства ваљало би напоменути да једна од 7 мера које су на почетку најављене није наишла на одзив који се очекивао. У самом конкурсу стоји да је једна од мера за енергетску санацију појединачних објеката и мера доделе субвенција корисницима за уградњу пумпи за котлове. У случају Бечеја овај конкурс није ни расписан за домаћинства јер се на конкурс за кориснике (тј. фирме извођача) нико није јавио. Дакле, неће бити реализован ни једна пројекат за ову меру. Но, конкурс за соларне панеле ће ускоро бити расписан а преостало је још око 1.5 милиона динара за ове пројекте.

Према информацијама из надлежног министарства веома мали број корисника до сада се одлучило за ову меру у целој Србији. Чини се да је ова мера донекле за потребе домаћинстава била можда и преурањена јер је читав процес прилично скуп али и компликован за кориснике. Овоме је допринела вероватно и прилично компликована процедура и објашњење око регулације самосталне производње и потрошње електричне енергије која према прописаном програму би требало да се складишти код ЕПС-а.

Наиме, предвиђено је да ако постоји вишак струје коју домаћинство произведе она би требало, према правилима овог програма, да се испоручује у систем Електропривреде Србије или ускладишти у сопственим складиштима ради каснијег коришћења. Ако купац-произвођач током једног месеца потроши мање струје него што је произведе, разлика ће се пренети (из складишта) у наредни месец, као једна врста загарантоване претплате. Односно ту количину струје ће потрошач користити касније. Када домаћинство не произведе довољно струје из својих соларних панела, потрошач ће потребне количине обезбедити из мреже Електропривреде Србије.

Цена уградње панела такође није претерано подстицајна. За соларне панеле снаге од четири до пет киловата трошкови уградње износе од 900 до 1.000 евра по киловату. Што је најмање око 4.5 хиљаде евра. Чак и ако је субвенција 50 посто то је за свако домаћинство прилично озбиљан подухват. Можда за годину, две ако Бечеј поново уђе у овај програми, ако се он настави, потенцијални корисници ће бити боље припремљени што финансијски што информисанији и обученији за такве инвестиције. Но, још треба да видимо какав ће бити одзив.

Да би се повећао број потрошача заинтересованих , у неком наредном периоду, да у својим домаћинствима поставе соларне панеле потребно је да се испуни неколико услова. Један од најважнијих је онај да се повећа износ субвенције за уградњу соларних панела. То ће сигурно утицати да се повећа број заинтересованих јер би се већим субвенцијама смањило учешће грађана у трошку инвестиције. Такође, веома је битно и да се грађани едукују о томе какве бенефите могу да рачунају ако уграде соларне панеле.

Што већи број људи буде информисан о томе да може да се уштеди на потрошњи струје у домаћинстава постављањем соларних панела то ће бити већи број оних који ће се на то одлучити. Није згорег ни да процедура за добијање потребних дозвола за изградњу соларних панела буде јаснија и једноставнија јер би и то допринело да се грађани чешће определе да не буду само потрошачи већ и произвођачи струје.