Помоћ пензионерима следеће недеље

Влада Србије је дала сагласност Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да пензионерима 22. септембра исплати помоћ у износу од 5.900 динара.

Та помоћ биће исплаћена и корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда ПИО.
Новац ће бити уплаћен свима који су остварили право закључно са 13. септембром ове године, а корисницима којима решења о признавању права буду донета после тог датума помоћ ће бити исплаћена једнократно, након успостављања исплате права, наводи се на сајту ПИО фонда.