Друштво

Помоћ за избеглице и расељена лица за грађевински материјал за обнову кућа

У оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања  (ово је пети по реду циклус овог програма) који је намењен обезбеђивању трајних стамбених решења за најугроженије избегличке породице у региону, у петак, 23. новембра је у Општини Бечеј уручено 43 уговора за куповину грађевинског материјала за избегличке породице.

Циљ Прoгрaмa je дaвaњe свeoбухвaтнoг дoпринoсa рeшaвaњу прoблeмa дугoтрajнoг рaсeљaвaњa нajoсeтљивиjих избeглих и рaсeљeних лицa, нaстaлих нaкoн сукoбa нa тeритoриjи бившe Jугoслaвиje у пeриoду oд 1991-1995. гoдинe

Финансијска средства која су додељена су у износу од 270 хиљада евра за куповину 43 пакета грађевинског материјала. Ова средства су обезбеђена из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе. Максимални износ по кориснику је био 9.000 евра.

Бечејским породицама ове пакете су уручили председник општине Драган Тошић, помоћник комесара за избеглице и миграције РС Иван Георгинов, директор покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Душко Ћутило, представници Америчке амбасаде, ОЕБС-а, УНХЦР-а као и представници Јединице за управљање пројектима  (ЈУП).  Према речима председника општине Бечеј локална самуправа је 2016. године конкурисала за средства, 2017. је закључен уговор, средином ове године додељена су средства за куповину кућа и објеката а сад су коначно додељена и средства за грађевински материјал за обнову кућа.

Помоћник комесара за избеглице и миграције Иван Георгинов је рекао да сматра да је оваква врста помоћи вероватно најпоштенија и најпрактичнија јер ће уложена средства на сигуран начин бити употребљена наменски.

Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Србиje, Бoснe и Хeрцeгoвинe, Црнe Гoрe и Хрвaтскe, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниje избeгличкe пoрoдицe у рeгиoну.

Овај програм је поред наведених организација подржан и од стране САД, Немачке, Норвешке, Италије, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.