Сервис

Поново продужење рока за улицу Золтана Чуке

Из надлежног Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општине Бечеј добили смо обавештење да ће поново бити продужен рок за завршетак реконструкције улице Золтана Чуке.

У саопштењу се каже:

„Општина Бечеј обавештава о новом продужењу рока извођења радова на реконструкцији улице Золтана Чуке у Бечеју, од трга Чилаг до Главне улице.

Према Уговору о извођењу радова и Анексу уговора, радови би требали бити завршени 13.10.2020.године.

Извођач радова нас је обавестио да је због повећања обима радова на реконструкцији вреловода потребно додатно време за завршетак радова. Повећање обима посла је оправдано а настало је у последњим данима уговореног рока.

Продужење рока за извођење радова ће се одобрити за 15 календарских дана, односно до 28.10.2020.године, с тим да ће извођач покушати да радове заврши и пре тог рока.“

Према незваничним информацијама у питању је замена цеви на топловоду и то у раскрсници са Главном улицом. У првобитном пројекту није било предвиђео да се у том делу мењају цеви за топловод али је на предлог извођачарадова  и ЈП „Топлана“ проширен обим радова да се искористе ови радови и замене дотрајала толоводни цевовод у том делу улице.