Сервис

„Потисје – Бечеј“: Јесење чишћење кабастог отпада

Јесења двонедељна акција чишћења кабастог отпада најављена је и званично на конференцији за штампу која је одржана у дирекцији комуналног предузећа „Потисје-Бечеј“. Овој конференција присуствовали су поред директора овог предузећа Золтана Фејеша и шеф оперативе у овом предузећу и Јован Ценц и еколог Дејан Димитријевић.

Јован Ценц је поред тога најавио и ново, зимско, радно време дирекције и оперативе предузећа од 7 до 15 часова.

Током предстојеће акције чишћења, наглашено је на конференцији за штампу, биће у свакој месној заједници одношено смеће у два наврата и то кабасто смеће из домаћинстава и предузећа. Ово подразумева пре свега кабасти отпад који није грађевински шут или електронски уређаји. Радно време запослених радника на овим пословима у предузећу током те две недеље биће од 7 до 19 часова али се моле грађани да кабасти отпад оставе или рано ујутру пре 7 часова или претходно вече да би били сигурни да ће оно бити и покупљено. Такође, уколико имају веће количине потребно је да позову „Потисје-Бечеј“ и унапред то најаве.

Према речима директора Золтана Фејеша ово предузеће још увек нема дозволу да прикупља електронски отпад јер би у том случају било потребно да се изграде и капацитети са смештај тог отпада. У плану је да се у Бечеју изграде за те потребе тзв. „рециклирана дворишта“, за сада је то само у фази идејног пројекта. У тим двориштима били би смештени различити типови контејнера где би грађани могли да одложе разне врсте смећа које не спада у комунални отпад које за сада прикупља „Потисје-Бечеј“. Тамо би се прикупљао грађевински отпад (рециклиран би се користио за уређење инфраструктуре), електронски отпад, аутомобилске гуме, уље.  За сада је за изградњу таквих „рециклирана дворишта“ потребан пре свега договор са локалном самоуправом о локацијама па тек након тога следе студије, дозволе, пројекти, изналажење средстава и др. За сада све то још није актуелно, руководство предузећа и представници локалне самоуправе су разговарали о томе, биле су организоване и презентације решења али то је све тек у идејној фази.

Еколог Дејан Димитријевић је говорио и овог пута о актуелним проблемима када су у питању рециклажни (жути) контејнери. Он је на конференцији за штампу саопштио и података да је све више комуналног и органског отпада у тим контејнерима и да у скоро свим насељеним местима радници „Потисја-Бечеј“ имају све већи проблем са одржавањем истих. Због Комуналног отпада и отпада органског порекла рециклажни контејнери морају да се посебно перу и дезинфикују након избацивања тог отпада што захтева додатне трошкове превоза и одржавања. Поред тога штета је вишеструка јер је и  рециклажни отпад који се налази у том контејнеру услед загађења неупотребљив или га је веома тешко издвојити на траци за рециклажу. Све чешће радници Потисја у жутим контејнерима налазе и угинуле животиње, отпатке од клања животиња и други органски отпад.

Из овог предузећа поново апелују на грађане да не бацају комунално смеће у рециклажне контејнере и да користе ове контејнере према упутству које је илустровано на њима. Дејан Димитријевић је такође напоменуо и да је видљиво опала заинтересованост грађана за рециклажу јер је сад већ у тим контејнерима однос комуналног отпада и рециклажног око 60% према 40% у корист комуналног.

„Потисје-Бечеј“ редовно о свим случајевима одлагања анималног и другог органског отпада обавештава инспекцијске органе.