Друштво

„Потисје-Бечеј“: Золтан Фејеш одлази са места директора предузећа

Золтан Фејеш, директор предузећа „Потисје Бечеј“ је 5. септембра и званично предао захтев за разрешење надлежним органима Друштва са ограниченом одговорношћу „Потисје-Бечеј“ са роком од најкасније 31. децембром 2023. године. Он је током претходних 8 година обављао ову функцију у предузећу и током тог периода предузеће је са успехом пословало, отплаћени су дугови из претходног периода, обновљен је возни парк предузећа, уређена депонија и рециклажни центар, уведена примарна селекција отпада и др.

„Захтев за разрешење подносим из здравствених разлога, нема никаквих политичких или других разлога за то. Ја имам 70 година и мислим да је крајње време да одем са овог места и мислим да има младих и способних који могу са успехом да обављају ову функцију. Надам се да ће изабрати и поставити неког ко ће успешно даље водити ово предузеће. Ја, лично бих волео да што пре сазнам кога ће да изаберу јер ми почињемо ускоро да правимо план и програм рада за наредну годину, односно за новог директора. Консултације за план и програм рада се као и увек врше са представницима два партнера у Друштву, Гујаш Золтан је даље представник Општине Бечеја требало би ускоро да буде изабран и нови представник мањинског партнера „Алиске Тера“ који је скоро имао власничку трансформацију јер је MOL Група на територији целе Мађарске преузела комунални сектор. Скупштина Друштва, према следу ствари након мога захтева за разрешење обавештава и представника локалне самоуправе који даље обавештава органе Општине Бечеј. Они сада већ припремају документацију за избор новог директора, то сад иде својим током, потребно је да се обави та процедура. Највероватније је да ће Општина Бечеј имати свог кандидата, може да се деси да се мањински партнер са тим сложи или да сами предложе свог кандидата, затим следи гласање на Скупштини Друштва. Ја не знам да ли у Општини Бечеј неког имају у виду и не знам ко ће бити кандидат Општине Бечеј. Мислим да и у овом предузећу али и са стране има способних људи који свакако могу добро да воде ово предузеће даље.“ – рекао је Фејеш поводом одласка са места директора.