Сервис

Потисје-Бечеј: Обавештење

  • Обавештавају се грађани општине Бечеј да ће се за ускршње празнике одвожење комуналног отпада вршити по редовном распореду за радне дане.
  • Обавештавају се грађани III Месне заједнице да ће се због Првомајског празника, одвожење комуналног отпада вршити у четвртак04.2020. уместо у петак 01.05.2020.
  • Обавештавају се грађани општине Бечеј да од маја месеца 2020 почиње пролећно радно време од 06:00 до 14:00 часова, као и да „Потисје-Бечеј“ д.о.о. организује велико пролећно чишћење и сакупљање кабастог отпада, према следећем распореду:
Бачко Петрово Село 04.05.2020. у периоду 06.00-18.00 часова
Бачко Градиште и Радичевић 05.05.2020. у периоду 06.00-18.00 часова
Милешево и Дрљан 05.05.2020. у периоду 06.00-18.00 часова
I Месна заједница у Бечеју 06.05.2020. у периоду 06.00-18.00 чaсова
II Месна заједница у Бечеју 07.05.2020. у периоду 06.00-18.00 часова
III Месна заједница у Бечеју 08.05.2020. у периоду 06.00-18.00 часова
Привреда и јавне површине 09.05.2020. у периоду 06.00-12.00 часова
Пољаница 11.05.2020. у периоду 06.00-18.00 часова
  • Молимо Вас да све непотребне ствари одложите испред Ваших кућа/зграда на месту где се увек одлаже отпад, како би се сакупљање обављало без сметњи.
  • Све додатне информације можете добити позивом на бројеве телефона: 063/865-2566 Јован Ценц и 062/88-62-408 Звонко Дајевић.

Direktor „Potisje- Bečej“ DOO

 Zoltan Feješ, s.r.