Сервис

„Потисје – Бечеј“: одношење кабастог отпада, јесење чишћење

  • Обавештавају се грађани општине Бечеј да од октобра месеца 2020 почиње јесење радно време од 07:00 до 15:00 часова, као и да „Потисје-Бечеј“ д.о.о. организује велико јесење чишћење и сакупљање кабастог отпада, према следећем распореду:
Бачко Петрово Село 05.10.2020. у периоду 07.00-19.00 часова
Бачко Градиште и Радичевић 06.10.2020. у периоду 07.00-19.00 часова
Милешево и Дрљан 06.10.2020. у периоду 07.00-19.00 часова
I Месна заједница у Бечеју 07.10.2020. у периоду 07.00-19.00 чaсова
II Месна заједница у Бечеју 08.10.2020. у периоду 07.00-19.00 часова
III Месна заједница у Бечеју 09.10.2020. у периоду 07.00-19.00 часова
Привреда и јавне површине 10.10.2020. у периоду 07.00-13.00 часова
Пољаница 12.10.2020. у периоду 07.00-19.00 часова
  • Молимо Вас да све непотребне ствари одложите испред Ваших кућа/зграда на месту где се увек одлаже отпад, како би се сакупљање обављало без сметњи.
  • Све додатне информације можете добити позивом на бројеве телефона: 063/865-2566 Јован Ценц и 062/88-62-408 Звонко Дајевић.