Друштво

Кнежев група поклонила Дому здравља рампу за особе са инвалидитетом

Дом здравље Бечеј је захваљујући љубазности и разумевању предузећа „Knežev group“ DOO и директора господина Кнежев Драгана лично, на поклон добио рампу за особе са инвалидитетом и отежаним кретањем која је постављена на главном улазу у Дому здравља Бечеј.

„Ова рампа нам је одавно била потребна јер омогућава неупоредиво лакши приступ особа са инвалидитетом главном улазу у Дом здравља Бечеј, целокупној дијагностици и свим службама Дома здравља Бечеј. Оваква рампа, у доба инфекције Cоvid-19 показала се као посебно неопходна, нарочито за пацијенте са инвалидитетом који су били упућивани на РТГ дијагностику, а да не морају пролазити кроз цео Дом здравља (користећи улаз преко Хитне службе) идући на РТГ. На овај начин испоштоване су све епидемиолошке мере које подразумевају не мешање заразног и незаразног коридора, у циљу што боље контроле ширења заразе. Ове су се мере и до сада стриктно поштовале, али је приступ особама са инвалидитетом и отежаним кретањем преко главног улаза Дом здравља Бечеј био изразито отежан, сада, уз помоћ овако добро конструисане и постављене рампе, приступ особа са инвалидитетом и отежаним кретањем на главни улаз Дома здравља је у многоме олакшан и унапређен. Цео колектив Дома здравља Бечеј, и ја лично, као директор, искрено се захваљујемо директору Knežev group DOO господину Кнежев Драгану и његовим сарадницима на овако значајној и изузетно корисној донацији.“ – рекла је тим поводим др Косана Нешић, директорица Дома здравља Бечеј.