„Потисје-Бечеј“: Промена времена одношења смећа од 2. маја

„Потисје-Бечеј“ доо послало нам је обавештење за кориснике да ће радници тог предузећа од 2. маја 2022. односити смеће у времену од 06:00 до 14:00 часова и замолили су грађане да своје канте за смеће изнесеу благовремено.