ДруштвоСервис

„Потисје Бечеј“: трафо станица, нови контејнери

Предузеће „Потисје-Бечеј“ Доо судећи по најавама нових инвестиција успешно ће привести крају ову фискалну годину. У овој години највећа промена је свакако била успостављање система прикупљање секундарних сировина на територији целе опшине. На градској депонији „Ботра“ где се ова секундарне сировине разврставају највећа улагања су била у бољу организацију посла и за предузеће и за раднике. На депонији су и највидљивије промене, од контејнера за одмор радника, преко санитарних чворова за запослене и прекривање простора где се врши процес селекције секундарних сировина. Према најави директора Золтана Фејеша даљаулагања су у току на депонији. „Потисје Бечеј“ је од Покрајинског
сектретаријата за науку добило средства у износу од 17.000 евра за изградњу трафо станице на депонији. Овај пројекат је предвиђен за реализацију следеће године, а тренутно је у изради пројектна документација која је самостално улагање овог предузећа. Овај посао радиће ЕПС, а њихова је и процена да ће само за пројектну
документацију, за процес увођење у катастар и осталу папирологију све коштати Потисје негде око 6 милиона динара.

Када је у питању депонија у Ботри до краја ове године предвиђено је и затварање про стора за селекцију сакундарних сировина. Добијени су квалитетни половни панели којима ће бити затворен простор и направљена хала па ће ускоро простор за рад и смештај сировина бити заштићен од временских неприлика. Ово је посебно важно за папирне секундарне сировине које су најосетљивије. Поред улагања у депонију “Потисје-Бечеј” планира да цео систем прикупљања секундарних сировина редефинише и уведе већи број контејнера који ће стајати на јавним површинама у које ће грађани моћи из домаћинстава да учесталије износе смеће са сировинама. На тај начин ће се уштедети и на куповини џакова којима су заду жена домаћинства што је систем који имамо у овом тренутку. Фир ма “Екостра пак” из Београда донирала је за сада 1000 контејнера, а Потисје ће до краја ове године набавити још 100 контејнера, па сваке следеће године још по 500. Золтан Фејеш је најавио и купови  ну одређене количине металних контејнера који ће бити предвиђени за манифестације и за грађевински материјал и шут као за зграде у којима се греје на чврста горива јер се дешава да се од жара пластич ни контејнери запале.