ЕкономијаСервис

Позив угоститељима да пријаве делатност пружања услуга смештаја

Општина Бечеј, тачније Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине објавило је позив за угоститеље који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима да испуне своју законску обавезу и поднесу пријаву ЈЛС.
Законом о прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази.

Према Правилнику о садржини и начину подношења пријаве за овај тип објеката, који је ступио на снагу 21. децембра 2019.године, пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.

Рок за достављање попуњених пријава је 29. фебруар 2020.године. Уредно и тачно попуњене пријаве угоститељ доставља
– Лично у канцеларију број 11 Општинске управе Бечеј или
– Путем маил-а на адресу: marija.korovljev@becej.rs

Угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није пријављен, односно евидентиран код Општинске управе Бечеј на прописан начин, неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020.годину.

Образац пријаве је доступан на сајту Министарства трговине туризма и телекомуникација и може се преузети путем линка https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/

Више информација о начину пријављивања, као и све друге потребне информације угоститељи могу добити путем телефона 021/6811-844.