ДруштвоЕкономија

Субвениције за таксисте

Таксисти који купују нови аутомобиле ове године могу да рачунају на 8.000 евра дотације државе. Услов је да купе возило од најмање 13.000 евра, електрично, хибридно, на компримовани природни гас или са „евро 6” мотором. Да не би враћали поклоњени новац, морају да наставе да таксирају баш тим возилом најмање три године. Буџет ће током године бити великодушан према највише 6.000 таксиста.

Влада Србије усвојила је Уредбу о услову и начину субвенционисања набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза. Примена почиње осам дана од објављивања у „Службеном гласнику” и важи до последњег дана 2020. године. На финансијску подршку при куповини новог аутомобила могу да рачунају таксисти који се тим послом баве најмање годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Износ од 8.000 евра могу да искористе као учешће за наменски кредит, за финансијски лизинг или плаћање дела купопродајне цене. Важан услов је да таксиста који се пријави за субвенцију не дугује држави на име пореза.

Бечејска Општина, тачније Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине је обавестила бечејске такси превознике (предузетници и привредна друштва) да је 04. јануара 2020. године ступила на снагу Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза.

„Будући да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси решење по захтевима за предметне субвенције, исто је на свом порталу објавило упутство у вези са подношењем захтева, на интернет адреси: https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/subvencije-u-taksi-prevozu а које садржи: Обавештење у вези са остваривањем права на субвенцију, Образац Захтева – са обрасцима изјава које попуњава подносилац захтева, Текст Уредбе

Иста документа се могу преузети и лично у канцеларији број 11 Општинске управе Бечеј.