Продужење рокова за завршетак радова у Золтана Чуке улици

Општина Бечеј обавештава о продужењу рока извођења радова на реконструкцији улице Золтана Чуке у Бечеју, од трга Чилаг до Главне улице.

Извођење радова по основном уговору је почело 16.07.2020.године и траје до 13.09.2020.године. Извођач радова је поднео захтев за продужење рока за извођење радова, због непредвиђених ситуација које су настале у току извођења радова.

Продужење рока за извођење радова ће се одобрити за 30 календарских дана, односно до 13.10.2020.године, с тим да ће извођач покушати да радове заврши и пре тог рока.