Друштво

Обуке и акције за побољшање живота жена у општини Бечеј

Општина Бечеј у партнерству са невладиним сектором у наредном периоду реализоваће нови сет едукација и обука за грађане у свим насељеним местима општине Бечеј.

Организације и институције које ће бити ангажоване на овом пројекту у нашој општини су: БУМ (Бечејско удружење младих), УГ Образовни импулс, Месне заједнице, удружење Стил, Геронтoлошки центар Бечеј, Центар за социјални рад Бечеј, Градско позориште Бечеј, Дом здравља Бечеј.

Комплетан програм је део јединственог пројекта подршке у заједничкој организацији општине и СКГО (Сталне конференције градова и општина). Активности се спроводе у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу‟ који спроводи Стална конференција градова и општина у оквиру програма Swiss PRO који подржава Влада Швајцарске, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС у Србији.

Пројекат има за циљ да обезбеди подршку локалним самоуправама кроз оснаживање њихових капацитета за развој, усвајање и спровођење принципа доброг управљања (ефикасност, делотворност, транспарентност, одговорност, владавина права, партиципација, једнакост и недискриминација) у свакодневној пракси. Пројектне активности се заснивају на активностима опште подршке намењене свим локалним самоуправама, које ће обухватити подизање свести и капацитета путем регионалних обука, онлајн обука, радионица, креирања базе знања и информационог центра о добром управљању, као и организовања конкурса за избор најбољих примера добре праксе у примени принципа доброг управљања.

Осим тога, директна подршка ће бити обезбеђена за 42 локалне самоуправе кроз општинске пакете подршке у областима које се односе на принципе доброг управљања као што су:

  • Унапређење ефикасности и делотворности рада локалне самоуправе и стандардизација локалних административних процедура;
  • Јачање одговорности и владавине права, нарочито кроз подршку развоју и спровођењу локалних акционих планова за борбу против корупције;
  • Спровођење принципа партиципативног одлучивања на локалном нивоу, нарочито у погледу издраде буџета и родног буџетирања.

У бечејској општини биће организоване радионице о здрављу, насиљу над женама, о социјалној бризи о старима и обуке: учење језика средине (српски и мађарски), почетна информатичка обука, обука за кројење и шивење и обука за књиговодство.
Реализација овог пројекта ће допринети значајном унапређењу одговорности и транспарентности локалне администрације, повећању учешћа грађана, те унапређењу ефикасности и делотворности локалне самоуправе као предуслова одрживог друштвено-економског развоја локалних заједница.

За потребе реализације овог пројекта од Министарства државне управе и локалне самоуправе из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе у буџет општине Бечеј уплаћено је 1.300.000,00 динара, а Swiss PRO је преко СКГО донирао  960.000,00 динара.

Самим позивом од стране МДЛС локалним самоуправама за пријаву за доделу годишње награде (јануара ове године) је као укупни износ награде био предвиђен износ од 10.400.000,00 динара, односно подељен на добитнике по четири области – 2.600.000,00 динара. Након проглашења ванредног стања услед пандемије цорона вируса у марту ове године из МДЛС смо обавештени да се наградни износ умањује за 50%.