„Потисје-Бечеј“ доо: Повећање цена услуга

Комунално предузеће „Потисје-Бечеј“ ће на следећој седници СО Бечеј тражити да им се одобри повећање цена услуга и то са 462 динара на 543 динара. Разлог за то је према речима руководства овог предузећа пре свега усклађивање пословања у односу на минималну цену рада која се од последњег поскупљења услуга повећала али и чињеница да се ценовник услуга у овом предузећу није се мењао од 2018. године. Поред тога ово предузеће је доживело велике промене у начину рада од тада јер се у складу са новим законским регулативама прешло на еколошки приступ одлагања отпада што је захтевало и велике инвестиције у механизацију, објекте и радну снагу. Поред тога повећање трошкова рада овог предузећа условљено је и повећањем обима посла, повећањем броја возила, организацијом рада на депонији у процесу селекције отпада и генерално повећањем квалитета услуга домаћинствима и привредним субјектима.