Промене на челу Дома здравља

Досадашња директорица Дома Здравља Бечеј др Косана Нешић је разрешена функције вршиоца  дужности директора и то од стране Скупштине АПВ на седници одржаној 9. јуна 2021. У тој одлуци стоји да је др. Нешић у свом другом мандату обављала ову дужност од 2019. године. Разрешење је потписао председник Покрајинске владе Игор Мировић. У следећем решењу које је донале Скупштина АПВ посављен је и нови директор ове установе др Слободан Димитров, специјалиста опште медицине.

Претходно су на седници Скупштина АПВ која је одржана  19. маја разрешени дужности и председникдр Бранко Миличевић  и чланови Марија Вигњевић, Рожа Фараго, др Весна Коровљев и др Александра НовчићУправног одбора Дома здравља Бечеј уместо њих на истој седници су изгласани од стране послника и нови председник УО др Дејан Врањеш и нови чланови УО Дуња Шари, др Раденко Милановић. Сви су именовани на 4 године.   

И претходни Надзорни одбор је на овој седници (од 19. маја) резрешен: председник Лидија Бодо Маљугић и чланови Ендре Александер и Даниел Бобањ и именовани су председник Ксенија Гложански и чланови Миклош Силађи и др Сања Васовић такође на период од 4 године.