ДруштвоСервис

Прва фаза и први резултати успешности примарне селекције отпада по домаћинствима

Комунално предузеће “Потисје-Бечеј“ ДОО ових дана завршава ре-довно годишње чишћење кабастог отпада и прву фазу прикупљања отпада по новом систему примарне селекције отпада на месту настанка, у домаћинствима, која је започета на територији Прве месне заједнице.

Када је у питању јесење прикупљање кабастог отпада са улица је покупљено према првој процени скоро 220  тона отпада и акција је успешно изведена.

Када је питању процена успешности, сада кад су прве количине отпада покупљене након увођења новог система примарне селекције отпада по домаћинствима, у овом предузећу су нам дипломатски рекли да и јесу и нису задовољни одзивом грађана да у складу са свим њиховим напорима да се грађани информишу на који начин треба да одвоје отпад то и учине у својим домаћинствима. Према њиховим проценама не више од 10 посто становништва је то учинило на адекватан начин. То јесте мали број домаћинстава и већина отпада се и даље одлаже на стандардан начин без посебног одвајања (пет амбалажа, папир, картон и сл.) отпада који би могао да иде у процес рециклаже. У овом предузећу су ипак благо оптимистични да ће се проценат савесних грађана који ће поштовати овај систем временом повећавати јер је то не само добра пракса него и законска обавеза да се улаже у очување животне средине али и да се читав систем прераде отпада рационализује да се што мање смећа таложи по депонијама. Према речима директора предузећа Золтана Фејеша, очигледно је да је потребно још радити на развијању свести наших суграђана да је ово неопходна промена у навикама и да ће овај систем морати да заживи јер је садашњи начин таложења огромне количине смећа на локаланим депонијама неодржив. Ово је почетак и према речима запослених у Потисју разлози зашто је само овако мали проценат грађана савесно почео да у складу са препорукама одваја отпад су различити од немарности, немогућности (у неким улицама су џакови већ први дан након неколико сати од поделе покрадени из индивидуалних канти) па чак и отпора према новини јер неки грађани сматрају да је то додатни напор за који комунално предузеће треба да има раднике и запослене да то на депонији раде.

На новинарско питање колико су велики трошкови овог система директор Фејеш нам је рекао да ће овај систем коштати предузеће 2.500.000 годишње само за џакове и да је још увек далеко дан кад ће приходи од рециклаже моћи да покрију трошкове система али да је ово неопходно улагање јер је коначни циљ да се затвори локална депонија и да се дође до фазе да се комунални отпад комплетно носи на регионални депонију. Тек кад се ово деси читав систем ће бити и ликвидан али и профитабилан.

Евидентно је да постоје проблеми на терену, поред већ наведених крађа и проблема са алтернативним сакупљачима смећа у граду великих проблема има и са одлагањем смећа у контејнере који су за колективне зграде а које повремено користе и индивидуална домаћинстава и фирме у окружењу. Током викенда често ови контејнери испред зграда, нарочито у центру, буду претрпани и препуњени јер нису предвиђени да цела улица ту одлаже смеће. Грађани сами морају да буду много савеснији. У овом предузећу су нам рекли да су свесни и обавештени о сваком проблему, да знају и узроке и да појединачно знају фирме или домаћинства која не поштују правила одлагања отпада али да немају баш увек законских могућности да неког казне или интервенишу. Исти проблем је и када је у питању овај нови систем одлагања и сепарације отада, више се апелује на свест грађана и ако је потребно ту су да помогну да поново објасне и изађу у сусрет свим грађанима и домаћинствима.

До краја следеће недеље, дакле почетком октобра ће бити подељени џакови и обавештења, флајери и у Другој месној заједници, почетком новембра у Трећој а до краја децембра и у једном од насељених места (Петрово Село, Градиште или Радичевић), прво сумирање резултата биће када се покрије цео Бечеј крајем године а први прави пресек успешности на територији општине Бечеј биће у јуну када цела општина на целој својој територији буде прешла на нови систем примарне селекције отпада.