Сервис

Први круг уписа у средње школе у четвртак и петак

У Гимназији у Бечеју први круг уписа за први разред средње школе је 14. и 15.  јула од 8 до 15 часова.

У Економско-трговинској школи први круг уписа одржаће се такође 14 и 15. јула од 8 до 15 часова (други уписни рок је следећаг дана, 16.јула од 8 до 15 часова такође). У овој школи биће одржан и трећи уписни рок за оне који полажу пријемни испит и то у аквусту 26. и 27. августа од 8 до 12 часова. Подношење пријаве електронским путем је 14.7. од 8 часова до 20.7. до 24 часа (после првог и после другог уписног круга)

У Техничкој школи у Бечеју први круг уписа за „прваке“ одржаће се 14. и 15. јула од 8 до 15 часова (други круг је 16. јула од 8 до 13 часова). Све информације моу да се добију на сајту ове школе.


Ученици који су распоређени у школу, односно образовни профил, упис могу да обаве на један од следећа два начина:

1) на порталу еУправе, као ауторизовани корисник, електронским путем коришћењем информационог система еУпис (https://mojasrednjaskola.gov.rs/). У том случају ученици не долазе у школу. Услуга ће бити доступна у периоду уписа. Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу.Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребнихчињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећимевиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписадође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико уписније успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, кадаје потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службенихевиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.

2) непосредно у школи, писменим путем, када подносе следећа документа:

  1. пријаву за упис,
  2. уверење о испуњености здравствених услова за образовни профил који уписују.

ВАЖНО: Све остале податке који су неопходни за упис ученика школа прибавља по службеној дужности, у складу са законом.

Потврду о испуњености здравствених услова кандидат доставља непосредно у школи, уколико школа није у могућности да потврду прибави електронским путем. Ученици који се уписујуелектронским путем уверење доносе при првом доласку у школу.

Без обзира на начин уписа, по одлуци Савета родитеља, потребно је уплатити 2.500,00 динара на име осигурања и родитељског доприноса. Доказ о уплати донети на упис или при првом доласку у школу (за оне који се уписују електронским путем).