Рад Националне службе за запошљавање у наредном периоду

Након завршетка ванредног стања, Национална служба за запошљавање прилагодила је свој рад новонасталим околностима, како би на што ефикаснији начин изашла у сусрет корисницима услуга. У новом обавештењу ове службе које смо добили лица која траже запослење, од понедељка 11. маја 2020. године, могу електронским путем да изврше прву пријаву на евиденцију, поднесу захтев за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености, поднесу захтев за издавање уверења из евиденције о незапослености, заврше обуку „Пут до успешног предузетника“.

Послодавци имају могућност да електронским путем доставе пријаве потребе за запошљавањем, поднесу захтеве за учешће у програмима активне политике запошљавања, поднесу захтев за издавање мишљења на Програм решавања вишка запослених, поднесу захтев за издавање дозволе за рад странца.

Сви тражиоци запослења којима је заказано редовно јављање у законски предвиђеним роковима биће обавештени од стране запослених у локалним филијалама о наредном заказаном термину за јављање, електронским путем или путем телефона. Непосредан пријем клијената, обављаће се искључиво у ситуацијама када не постоји могућност подношења захтева електронским путем и у областима рада где је непосредна комуникација неопходна, и то уз обавезну примену и поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.