Друштво

Резултати завршних испита по школама

Током претходне недеље ученици осмих разреда полагали су завршни испит из математике, матерњег језика и комбиновани тест. И у школама на територији општине Бечеј завршени су испити и пристигли су резултати тестова по школама који су објављени на сајту Моја средња школа. Према овим за сада прелиминарним резултатима на територији општине Бечеј највећи успех имала је школа „Север Ђуркић“ са просечним успехом за сва три теста  од 23,72. 

У ОШ „Север Ђуркић“ у овој школској години има 75 ученике осмог разреда од тога 10 вуковаца. На завршном испиту из математике просек бодова је 6,83, из матерњег језика 7,76 а из комбинованог теста 9,14. 

ОШ „Здравко Гложански“ је у овој генерацији имала 68 ученика и од тога 12 вуковаца, на завршном испиту има незнатно мањи скор од укупно 23,01 бодова, из математике је просек бодова 7,22 бода, из матерњег језика 7,22 и из комбинованог теста 8,57. 

ОШ „Шаму Михаљ“ има 42 осмака и од тога 8 вуковаца, на завршном испиту укупни скор бодова је у просеку 18,63 од тога из математике 5,23, из матерњег језика 6,54,  на комбинованом тесту 6,86. 

ОШ „Петефи Шандор“ има 31 ученика осмог разреда и 3 вуковца. На завршном испиту укупан скор је 19,52 у просеку по ученику, из математике 5,10, из матерњег језика 7,02, комбиновани тест 7,40. 

ОШ „Светозар Марковић“ из Бачког Градишта у овој генерацији има 44 осмака, од тога 6 вуковаца. На завршном испиту укупан скор бодова у просеку по ученику је 17,10, из математике 4,87, из матерњег језика 5,40 и из комбинованог теста 6,91. 

ОШ „Шаму Михаљ“ из Бачког Петровог Села у овој генерацији има 57 осмака, од тога 6 вуковаца. На завршном испиту укупан скор је 19,32 у просеку по ученику, из математике 5,06, матерњег језика 6,68 и из комбинованог теста 7,57. 

У школи „Братство“ било је организовано полагање завршног испита по ИОП-у са измењеним програмом  за 5 ученика, укупан скор у просеку био је 34,81, из математике је 10,86, из матерњег језика 10,79 и из комбинованог теста 13,16. 

Према овим подацима Бечеј је, када су све школе у питању, испод републичког просека јер ове године на тесту из српског, односно матерњег језика у просеку је на нивоу државе 12,52 поена од могућих 20. Из математике је просек 12,31, а на комбинованом тесту 14,12 поена.