Друштво

Ризница креативних наставних решења

Удружење грађана „Образовни импулс“ из Бечеја организовало је 28. децембра 2018. године у просторијама Економско-трговинске школе Бечеј, сада већ четврти по реду стручни скуп „Бечејска зборница“. Основни циљ скупа је био популаризација примене савремених наставних метода у циљу развоја међупредметних компетенција.
Следећи трендове у образовању, али и захтеве новог времена, предавачи су објединили примену ИКТ у настави и традиционалне методе рада и представили примере добре праксе.
Уводно предавање о међупредметним компетенцијама и функционалном знању одржала је Бранислава Ивковић; Еscape rooms у настави представила је Александра Бакрач; на употребу игре улога у проучавању економске мисли указала је Андреа Галго Ференци; употребу метода експертске слагалице у настави математике презентовала је Драгана Ћурчић; о предности методе пројектне наставе говорила је Бранислава Ивковић; како уметничка дела могу бити подстицај за креативно стварање ученика представила је Марија Хајдић; учесници су могли да се упознају и са виртуелном учионицом и примером добре праксе Александре Бакрач.
Број наставника предавача и учесника семинара потврђује да су овакви скупови прилика да се размењују идеје, открију нове наставне методе кроз подстицајан и констурктиван дијалог.
„Бечејска зборница 4“ oбјединила је ентузијазам наставника и потребу за разменом креативних наставних решења, а финансијски је ову идеју подржала Општина Бечеј.

Марија Хајдић