Седница СО Бечеј: Колико нас коштају захтеви за одштету за ујед паса?

На 9. седници овог сазива СО Бечеј било је више од 20 тачака дневног реда и оно што је било неуобичајено за овај скупштински сазив седница је потрајала дуже од пола сата, тачније скоро сат времена. У неку руку ово је била и историјска седница јер је први пут од када је усвојен предлог да се уведе у парламент механизам „грађанске столице“ она и употребљена да неко од грађана на њу и седне и да се обрати одборницима са говорнице.

На самом почетку седнице у складу са принципима које је општина Бечеј прихватила да као јединица локалне самоуправе унапреди управљање људским ресурсима у оквиру својих надлежности, одборници СО Бечеј су усвојили „Декларацију управљања људским ресурсима у општини Бечеј“. Ова декларација део је програма Савета Европе у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи, фаза 2“. Партнери на овом пројекту Општини Бечеј су Министарство за државну управу и локалну самоуправу и СКГО. Текст Декларације у складу је са Европском повељом о локалној самоуправи из 1985. године. Сама Декларација садржи чланове које се односе на принципе и циљеве развоја управљања људским ресурсима у оквиру општинске управе али и у оквиру свих установа и јавних предузећа чији је она оснивач. Она се односи на стратешке циљеве запошљавања квалитетних кадрова на основу компентенција и знања у свим јавним установама, предузећима и управи, потенцира се тимски рад, иновативност, усавршавање и учење током рада, стручност, креативност у раду, свест о томе да врше јавну функцију или раде у јавној установи у односу на услуге које пружају грађанима. Све јавне службе биће према овој Декларацији дужне да врше квалитативне анализа стручности и компетенција у оквиру својих колектива.

Након усвајања Декларације усвојен је и нови Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа паса. Новина у овом Правилнику је да се накнада штете сада односи само на уједе напуштених животиња које се налазе на улици, нису чиповане, немају познатог власника.

Нови Правилник описује и процедуру на који начин сваки грађанин може да затражи одштету од тренутка повреде па до коначне пресуде Општинског правобранилаштва који одобрава одштету и налаже да се се она исплати из буџета. Процедура води од одласка у надлежну здравствену установу, пријаве у ЈП „Комуналац“, пријаве полицији па до поношења захтева, прилагања све успутне документације, комисијског разматрања која даје предлог Правобранилаштву да одлучи о томе да ли ће захтев бити прихваћен или не. Овај Правилник предвиђа и сва права у поступку које има особа која је оштећена али и све обавезе и процедуре које треба да обави пре подношења захтева. Правилник такође регулише и које су обавезе свих институција у ланцу које се баве предметом (ЈП „Комуналац“, МУП, Дом здравља, општинска комисија, Правобранилаштво) и који су рокови за одговор ових органа на сваки појединачни поднети захтев. Сви ови предмети који предвиђају одштету се исплаћују грађанима из општинског буџета. Одборник Војислав Блажин (СПС) је током расправе пре усвајања Правилника напоменуо да је потребно да се у току одлучивања о свим захтевима посебно обрати пажња на процене стручних лица, пре свега лекара и ветеринара.

У наставку седници одборници су једногласно усвојили и неколико предлога (8) за отуђење грађевинског земљишта у својини општине Бечеј, један предлог за отуђење непокретности (објекат у Доњем риту у Бачком Градушту).

Одборници су прихватили и подржали и План и програм рада Народне библиотеке за 2021. годину, извештај о раду за 2020. годину и План рада за 2021. годину архива у Сенти. Разрешена је и Весна Живковић као Јавни правобранилац. Жолт Ловаш Латинчић је поднео оставку на место заменика секретара ОИК-а.

Николина Лакић је именована у школски одбор „Север Ђуркић“ уместо Саше Марића, нове Управне одборе и Надзорне одборе су добили ЦЗР, позориште, музеј и библиотека. Усвојен је и усклађивање статута Градског позоришта са новим прописима.

Усвојена је и оставка Душице Давидов на место председнице Комисије за поступак отуђења, именована је уместо ње Василија Стевановић. У Комисији за планове поново су изабрана иста лица за нови мандат од 4 године.


„Грађанска столица“, обраћање Гордане Адамов

Усвајање Правилника о поступку решевања захтева за накнаду штете од уједа паса био је разлог за прво обраћање грађанке Гордане Адамов која је затражила учешће у раду Скупштине путем институције „Грађанске столице“. Она је у свом излагању пред одборницима поставила питање транспарентности читавог досадашњег процеса подношења захтева и коначно исплате одштета за уједе паса које је општина исплаћивала у претходних неколико година.
Сведоци смо да годинама уназад не тако мала свота новца из локалног буџета одлази за одштете које општина исплаћује грађанима због уједа напуштених животиња, што вансудским што судским поравнањем, а ове године је та ставка у локалном буџету, подсетићу вас, повећана са 3 на 5 милиона динара – дакле скоро дупло. Читајући Правилник стиче се утисак да је сам процес закомпликован и отежанза неког ко је заиста уједен, те да се на овај начин тој особи само отежава прикупљање папирологије како би могла да тражи одштету, а то, сложићемо се, није разлог усвајања овог Правилника. У образложењу овог документа који је сада пред вама пише да је разлог за доношење истог уређење поступка и цитирам: „обезбеђивање транспарентног трошења јавних средстава“.

Желим да вам скренем пажњу на то да се, посматрано из угла грађана, транспарентност трошења буџетских средстава заправо не постиже, те предлажем да се он измени и допише.Наиме, ни у једном члану документа се не говори о томе да рецимо Комисија јавно објављује записнике са седница, или да правобранилац јавно објављује колико је предмета месечно решено и колико је новца у том периоду издвојено за одштете.

Подсетићу вас, да се на основу броја предмета у претходне три године може израчунати да у Бечеју сваког трећег дана у просеку пси луталице уједу једног суграђанина, а због тога је општина Бечеј за три године у судским и вансудским поравнањима, исплатила више од 21 милион динара! И са правом се грађани питају КОМЕ, те мислим да им општина дугује одговор на то питање.

Због тога вас позивам да се учини све да овај документ испуни своје зацртане циљеве до краја, а то је да омогући грађанима увид у трошење буџетских средстава у овим поступцима, наравно уз поштовање Закона о заштити података о личности.
Поред тога, желим да вам овим путем скренем посебну пажњу да се овим Правилником само решавају последице проблема са псима луталицама, а да се ништа конкретно већ дуги низ година не ради на решавању узрока. Новац који општина издваја за плаћање одштета могао би да се усмери на бесплатну стерилизацију и чиповање, а надлежним инспекцијама да се обезбеде капацитети да могу да кажњавају оне који не воде рачуна о својим љубимцима.

Зато мислим да би пре усвајања Правилника о уређењу поступка за накнаду штете која је настала услед уједа паса луталица заправо општина требало да се позабави Правилником о држању кућних љубимаца.“ рекла је за Гордана Адамов