Седница СО Бечеј: Одобрена средства за програме заштите животне средине

На 11. седници СО Бечеј пред одборницима се, са неколико месеци кашњења, нашао Програм коришћења средстава за заштиту животне средине из општинског буџета.

Према овом програму највећи део опредељених средстава је као и сваке године намењен за третирање и прскање комараца и крпеља 9.5 милиона, односно 700.000 динара.

За потребе програма праћења квалитета ваздуга опредељено је 300 хиљада динара, за програм праћења концентрације алергеног полена тј. за ангажовање стручњака из Агенције за заштиту животне средине, а за потребе сталног праћења стања опредељено је 500 хиљада динара. Општина Бечеј је за санацију и уклањање дивљих депонија определила средства за ЈП „Комуналац“ и „Потисје-Бечеј“ доо у износу од 1.2 милиона динара. За стручне услуге мониторинга квалитета површинских и подземних вода предвиђена средства су 200 хиљада динара.

Општина је такође предвидела и средства посебно за програме заштите и развоја два парка природе и то 2 милиона за Парк природе „Стара Тиса“ и за пројекат „Дрворед храстова“ на петровоселском путу 200 хиљада динара.

За потребе уклањања и мапирања простора под амброзијом опредељено је 1 милион динара. Средства за праћење квалитета земљишта су 300 хиљада динара, за праћење нивоа буке у граду 200 хиљада а за потребе пропагандних активности, едукација, обука, информисања јавности, рада комисије и других програма опредељено је око 500 хиљада динара.

На овој седници је на годину дана потврђен мандат директора ЈП „Комуналац“ Жељка Плавшића који је истекао а одборници су изгласали и услове и процедуру за расписивање конкурса за директора ЈП „Топлана“ којем је такође истекао мандат.

Одборница Каролина Смиешко са листе СВМ и одборници Ласло Фехер (СВМ) и др. Слободан Димитров (СНС) су поднели оставке на одборничка места и на њихово место су изабрани већином гласова углавном следећи на листи предложених кандидата у обе одборничке групе. Потврђени су мандати: Хермина Јухас, трговац из Милешева (СВМ), Ендре Александар,професор из Бачког Градишта (СВМ) и Бранисалав Нешић, студент (СНС).

На 11. седници СО Бечеј констатоване су и оставке председника Комисије за представке и жалбе (Ласло Фехер), Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта (Ксенија Гложански) и председника Савета за буџет и финансије новом в.д. директору Дома здравља Бечеј (др Слободан Димитров).

Одборници су једногласно изгласали и Извештај о реализацији плана и програма рада Градског музеја за 2020. годину као и Одлуку о давању у закуп две парцеле које се налазе иза градилишта новог хотела у Змај Јовиној улици.

Инвеститор је тражио да закупи ове две парцеле из техничких разлога јер је немогуће да градилишту приђу моторна возила која допремају грађевински материјал због фреквенције промета у Змај Јовиној улици али и због тога што је простор веома ограничен за прилаз грађевинском објекту. У питању су парцеле које су власништву општине Бечеј а закуп је на одређено време (најдуже 5 годин), цена закупа годишње је негде око 65.000 динара.