ДруштвоПолитика

СО Бечеј: Извршење буџета за пола године и Програм коришћења пољопривредног земљишта

Само две тачке дневног реда биле су пред одборницима СО Бечеј на 50-ој по реду седници у овом сазиву. Без расправе је најпре усвојен извештај о извршењу општинског буџета у првој половини ове године а затим је на дневном реду био Предлог годишњег програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на терторији општине Бечеј. Уобичајено је да се овај план доноси негде почетком године али је, према речима члана општинског већа задуженог за послове из области пољопривреде др Анђелка Мишковића, ове године то било потпуно немогуће урадити до сада јер су захтеви за повраћај земљишта и реституцију пристизали свакодневно од почетка године.

„Предлог Програма усвајамо касније ове године, ван законског рока који је истекао још почетком маја месеца и то из разлога што је Бечеј био једна од општина које су ове године изузетно погођене великом количином захтева за реституцију а у питању је била и велика количина земљишта. Та количина земљишта је утицала да Агенција за реституцију непрекидно од почетка године шаље решења која нису могла бити уврштена у Програм. Могу само да кажем да је тек из 11. покушаја Програм усвојен. Поређења ради 2016/2017 године смо имали 10.493 хектара земље у Програму, од чега је сточарима ишло 7.256. Од тада је дошло до великог пада површина за издавање и сад имамо само 2.840 хектара за издавања које иду сточарима. То ће сигурно довести до незадовољства сточара јер се њихов број повећао, у зависности од броја грла који су пријавили оно што они могу да остваре када је земљиште у питању је сада само око десетак посто. Имали  смо и неколико контрола које су биле послате од стране Министарства, ветеринарских инспекција итд. Све то успоравало рад на доношењу овог Програма. Он није могао да се ради уколико је затворен од стране ГИС-а из Министарства. Ми смо овим Програмом на крају предвидели за ову годину прилив од 52,5 милиона што је упола мање од прошле године. Када је  у питању располагање овим средствима предвиђено је да се она пласирају у три правца: два правца је усмеравање на пројекте са Министарством јер ту можемо да остваримо ефекат удвостручавања средстава, још толико колико уложимо добијамо од Покрајинског секретаријата а то су пројекти уређење атарских путева и система за наводњавање. Пуно се писало и причало и о ликвидацији „Линк-ФТО“ и проблемима који су услед тога настали, ми нећемо у Општини допустити да останемо без пољочуварске службе па ћемо део средстава издвојити и за функционисање неке друге варијанте пољочуварске службе, у неком другом облику. Пољопривредници су писали петиције, жалили се, али ангажовање нове фирме биће много повољније финансијски за општину. Шта ће у будућности, у вези са овим бити, ми ћемо у договору са председником планирати даље кораке.“ – рекао је др Мишковић

Извештај о извршењу буџета и Програм су усвојени већином гласова на једној од најкраћих седница до сада.