Политика

Штаб за ванредне ситуације: Мере предостожности за установе културе

Бечеј, 24. август

Закључци Штаба:

 1. Мере здравствене заштите и препоруке за безбедно организовање рада установа културе из домена делатности позоришта, биоскопа и организације концерата у објектима и просторима инситуција које се баве културном делатношћу током епидемије заразне болести Сovid-19 у општини Бечеј.

ОПШТЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ И ПРЕПОРУКЕ:

 • Изузетно од општег правила ограничења окупљања до 10 људи на отвореном и затвореном, у установама културе и институцијама које се баве културном делатношћу дозовљено је окупљање до 500 људи на отвореном и затвореном уз поштовање мере ношења маски и физичког дистанцирања;
 • Пре поновног почетка рада, обавезно је извршити детаљно чишћење сала и других просторија у објектима и просторијама културних институција;
 • Неохподно је јасно истаћи одговарајуће информације о мерама безбедности и превенције COVID-19;
 • Обавезно је ношење маски за све запослене и посетиоце у затвореним просторима и за све запослене у отвореним;
 • Обавезна је дезинфекција руку на улазима како за учеснике и организаторе догађаја тако и за публику;
 • Обавезно је омогућити приступ дезинфекционим средствима у сваком тренутку, са нагласком на ходницима и тоалетима;
 • Обавезно је редовно чишћење простора након сваке представе или концерта;
 • За догађаје са седећим местима, обавезан је размак од 1,5 метра односо од једног (1) седишта између две појединачне куповине карата, на начин да две неповезане групе посетилаца не могу да купе карте без међусобног размака од једног (1) седишта;
 • Обавезно је обезбедити минималну физичку дистанцу од 1,5 метра између седишта која се не налазе у истом реду (цик цак распоред) осим уколико између редова већ по самој структури просторије не постоји довољан размак;
 • Неохподно је обезбедити усмеравање и убрзавање протока људи кроз холове и ходнике да би се у највећој могућој мери смањило груписање посетилаца;
 • Путем јасних знакова, обезбедити прописани размак између посетилаца који у реду чекају да купе карте или да уђу у зграду, салу, тоалет;
 • Неопходно је примењивати прописану физичку дистанцу и спречавати окупљање посетилаца у холовима и ходницима;
 • Неопходно је ограничити седење на фотељама и клупама у холовима и ходницима у складу са препорукама о физичкој дистанци;
 • Потребно је поставити баријере од плексигласа на свим продајним местима;
 • На улазним вратима поставити натписе са упозорењем да особе које имају температуру или друге симптоме заразе вирусом COVID-19 не би требало да улазе у зграду тј. салу;
 • Обезбедити додатно појачано чишћење и дезинфекцију на дневној бази свих контактних површина које се често додирују (кваке, санитарије у тоалетима, рукохвати и сл.);
 • Што је више могуће обезбедити бесконтактну инфраструктуру. У тоалетима би требало употребљавати бесконтактне дозере сапуна. Сва плаћања треба обављати бесконтактним платформама. Прелазак са папирних улазница и других комуникацијских материјала (програм, флајер итд.) на дигиталне форме је препоручљив;
 • Потребно је обезбедити бесконтактну продају и плаћање карата у максималној могућој мери.

БИОСКОПИ

 • Неопходно је чишћење сале након сваког приказивања/минимум једном дневно;
 • Посетиоци треба да добију јасну инструкцију да своје отпатке одлажу у за то предвиђене канте за отпатке како би се заштитили други посетиоци и запослени у биоскопу и како би се олакшало чишћење просторија између филмских пројекција;
 • Пре сваке пројекције требало би на платну приказати информативни материјал са препорукама за посетиоце у вези спречавања ширења заразе вирусом COVID-19;
 • Кроз систем за вентилацију у простор биоскопа константно треба убацивати свеж спољни ваздух, уз редовну замену филтера предвиђену законом;
 • Између пројекција, биоскопске сале проветравати свежим ваздухом колико год је то могуће.

ПОЗОРИШТА

 • Препорука је да се колико је год могуће обезбеди физичка дистанца између извођача на сцени;
 • Требало би обезбедити физичке баријере где год је могуће, на пример провидни плексиглас зидови, који могу бити инсталирани на местима у ложама гледалишта на којима је могуће раздвојити гледаоце, а да притом не буду угрожени архитектура гледалишта, прегледност и акустика. Ове баријере би било добро поставити и између диригента и оркестра, између појединих секција у оркестру (са посебном пажњом на дрвене дувачке инструменте) и слично. Обавезна је перманентна дезинфекција ових баријера;
 • Сви извођачи који ће бити на сцени и неће носити маске или визире, морају имати систематски преглед и бити тестирани пре почетка рада на представи односно сезоне. У ову сврху, обезбедиће се стална подршка посебних лабораторија.
 • Препорука је да се све представе играју у великим салама уколико позориште има више сала.
 • Након сваке представе потребно је салу добро проветрити што је могуће више природном вентилацијом. Концентрација вируса у ваздуху зграда може бити умањена убацивањем веће количине свежег ваздуха у зграду (унапређење вентилације) и филтрирањем ваздуха који циркулише, како би биле одстрањене честице вируса.

ПРОБЕ

 • Требало би их организовати у просторијама које имају природну вентилацију, када год је то могуће;
 • Свима који учествују у проби мора при доласку бити измерена температура и обезбеђена дезинфекција руку и ципела;
 • Сви морају носити маске све време, осим глумци/певачи/ музичари (дувачи..итд) када је заиста неохподно да буду без маски;
 • Сала у којој се обавља проба мора се дезинфиковати након сваке пробе;
 • На проби треба да присуствују само лица чије је присуство апсолутно неохподно;

ИГРАЊЕ ПРЕДСТАВА У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

 • Потребно је изводити представе које немају паузе, или обезбедити дужу паузу како би се гарантовао несметан проток људи у ходницима и тоалетима, те замолити публику да из сале излази само уколико је неохподно и одређеним редом колико год је то могуће;
 • Сале би требало ветрити између представа природном вентилацијом или у вентилационом систему користити прописане филтере;
 • Након сваког извођења представе потребно је дезинфиковати салу, нарочито места која се највише додирују (кваке, гелендери, рукохвати, тоалети и сл);
 • Потребно је организовати посао тако да иза сцене присуствују само они запослени и лица чије је присуство апсолутно неопходно, уз ношење маски све време и обезбеђивање физичке дистанце;
 • Све реквизите, инструменте, костиме и остало, који се користе на сцени, обавезно дезинфиковати након сваке представе;
 • Шминкери и власуљари морају у сваком тренутку носити маске или визире, гардеробери маске и рукавице, сви техничари морају носити маске или визире све време;
 • Препорука је да се за оркестар не користи оркестарска рупа, већ би оркестар требало подићи у ниво сцене.

Уколико се представе изводе на отвoрeном простору

 • минимална површина простора, два (2) м2 по једној особи;
 • Највише 6 људи окупљених у једној зони, груписаних (породица и сл.);
 • Центри зона морају бити удаљени најмање 3м један од другог са видно обележеном границом између зона;

КОНЦЕРТИ (скрећемо пажњу да се наведене мере односе на концерте организоване у просторима културних установа односно институција које се баве културном делатношћу)

 • Потребно је обезбедити бесконтактну продају и плаћање карата у максималној могућој мери;
 • Обавезно је обезбедити физичку дистанцу приликом уласка и изласка на концерт и са концерта и никако не дозволити груписање људи;
 • Потребно је обезбедити физичку дистанцу од минимум 2 метра између извођача на сцени;
 • Све инструменте, држаче за ноте, микрофоне и остало што се користи на сцени обавезно дезинфиковати пре почетка концерта;
 • У случају концерата који укључују оркестре потребно је поставити провидне баријере између диригента и оркестра, између појединих секција у оркестру (са посебном пажњом на дувачке инструменте) и слично;

У ЗАТВОРЕНОМ

 • Неопходно је обезбедити 4м2 по једној особи у случају стајања, односно раѕмак од 1,5 метра односно једног (1) празног места између људи у случају када публика седи;
 • Највише шесторо (6) људи из исте породице или друштва могу бити окупљени у једној зони (нпр око једног барског стола);
 • Центри зона (барски столови или сл.) морају бити удаљени најмање 4м један од другог са видно обележеном границом између зона;
 • Обезбедити адекватан проток природног ваздуха у затвореном простору;
 • Обавезно простор дезинфиковати пре и након концерта;
 • Обезбедити да се на самој сцени и иза сцене налазе само људи чије је присуство апсолутно неопходно.

НА ОТВОРЕНОМ

 • Минимална површина простора, два (2) м2 по једној особи;
 • Највише 6 људи окупљених у једној зони, груписаних (породица и сл.);
 • Центри зона морају бити удаљени најмање 3м један од другог са видно обележеном границом између зона;
 • Обезбедити да се на самој сцени и иза сцене налазе само људи чије је присуство апсолутно неопходно.

ЗАШТИТА И ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗЕ ВУРУСОМ COVID-19:

 • Примена општих мера;
 • Пратити здравље запослених; симптоми температуре пре почетка и током сваке смене;
 • Бесконтактним топломером проверавати да ли неко од запослених има температуру већу од 37,5 °C или друге симптоме заразе вирусом COVID-19, у ком случају ће такав запослени бити обавезан да одмах обавести надређене и прекине са радом;
 • Запослени ће бити информисани да остану код куће или напусте посао у случају болести;
 • Запослени ће бити упознати о свим мерама заштите од заразе вирусом COVID-19 у складу са препорученим и/или прописаним мерама заштите од стране надлежних тела Републике Србије
 • Препоручује се свакодневно вођење евиденције запослених и њихове присутности на радном месту (по сменама), као и евиденције глумаца, извођача и целокупног уметничког и техничког тима на свакој представи ради лакшег праћења контаката у случају евентуалне појаве заразе вирусом SARS-CoV-2. За потребе вођења евиденције прикупљаће се основни подаци: име, презиме и број телефона. Евиденцију је нужно чувати 14 дана. Препоручује се одржавање представа са извођачима и запосленима који су наведени у евиденцији. Својим потписом извођачи и запослени потврђују да су измерили телесну температуру, да она није виша од 37,5°C, да се осећа добро, да нема чланове домаћинства који су у самоизолацији, да није у протеклих 14 дана имао контакт са особом зараженом SARS-CoV-2 вирусом и да нема ниједан од следећих симптома: температура, кашаљ, недостатак ваздуха, бол у грлу, цурење из носа или губитак чула укуса.
 1. Обавезују се Установе културе са територије општине Бечеј да организују рад и поступају примењујући мере прописане овим закључком.
 2. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 24.08.2020.године и трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Бечеј.
 3. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мера прописаних овим закључком.
 4. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
 5. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.