Друштво

Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј: окупљање до 10 лица, маске и на отвореном, правила за рад базена…

Бечеј, 17. 7

Закључци Штаба за ванредне ситуације:

Забрањују се јавна окупљања на територији опшине Бечеј на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 10 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице а ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Забрана окупљања из тачке 1. овог закључка траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији опшине Бечеј.

За време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

У јавном превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из ст. 1. до 3. ове тачке.

Коришћење отворених и затворених базена мора се организовати уз поштовање следећих правила:

  • ограничава се број посетилаца на отвореном базену на максимално две стотине особа,
  • размак између лежаљки коју заузимају једна или две особе, осим породица са малом децом, мора да износи најмање два метра,
  • забрањени су спортови ван воде који укључују блиски контакт,
  • угоститељски објекти могу да служе само храну запаковану у оригиналним паковањима,
  • столови у угоститељским објектима морају бити удаљени најмање 1,5 метара,
  • запослени на базену морају да носе заштитне маске када су у контакту са посетиоцима,
  • строго поштовање препоруке за рад отворених базена Института за јавно здравље Војводине и надлежних органа.

За спровођење мера из тачке 4. овог закључка задужује се Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“.

Мере прописане овим закључком примењују се почев од 17.07.2020.године и трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији опшине Бечеј. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мера прописаних овим закључком. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ,  Драган Тошић