Друштво

Штаб за ванредне ситуације: Правила за одржавање спортских догађаја

Општински штаб за ванредне ситуације донео је 25. 10. 2021. следеће мере:

  1. Даје се сагласност на одржавање спортских догађаја (такмичења) на отвореном и у затвореном простору на територији општине Бечеј.
  2. Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору дозвољено је присуство највише до 30% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише до 50% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

  1. Обавезују се организатори спортских такмичења да обезбеде услове прописане тачком 2. Овог закључка, да за лица која учествују у организацији догађајаобезбеди заштитне маске као и средства за дезинфекцију руку као и да прате препоруке о мерама превенције надлежног Института за јавно здравље. Обавезују се организатори спортских такмичења да одржавање догађаја пријаве Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј