Политика

Штаб за ванредне ситуације: Препоруке за предшколске установе

Бечеј, 27. август

Мере здравствене заштите и препоруке за безбедно организовање рада  Предшколске установе током епидемије заразне болести COVID-19 у општини Бечеј.

1.Пре организованог доласка деце са родитељима у објекте предшколске установе, потребно је спровести следеће:

 • Спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање простора.
 • Обезбедити, правовремено требовати довољне количине личне заштитне опреме за запослене, средства и прибор за чишћење, дезинфекцију и личну хигијену.
 • На улазу у објекте свакодневно постављати дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљењу дезинфекционим средством, као и дезор са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.
 • Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у вртићу (употребљених маски и др.).

2. Опште препоруке за свакодневни пријем деце у објекат

 • У сваком објекту, унапред предвидети и означити простор у коме је најбезбедније преузимати дете од родитеља.
 • На уласку у сваки објекат предшколске установе треба обезбедити бесконтактно мерење температуре родитеља и деце.
 • Предшколска установа је у обавези да обезбеди мединцинску сестру – сарадника на пословима негe и превентивне здравствене звштите за сваки објекат yстанове у којем ће бити организован пријем деце, односно непосредан васпитно-образовни рад са децом,а уколико то није могуће потребно је организовати адекватну замену медицинским сестрама из јаслених група, које треба додатно обучити.

3. Неопходно је у свим објектима предшколске установе, у свим просторијама где бораве деца, санитарним чворовима, тe у просторијама где је организована исхрана осигурати следеће:

 • Приликом формирања група придржавати се норматива којима је регулисан број деце која у њима борави у односу на квадратуру соба, зато што неадекватна густина смештаја доприноси лакшем преношењу инфекција респираторним путем.
 • Свакога дана при пријему детета у вртић потребно је извршити тријажу, онемогућити долазак у предшколску установу особљу, деци и особама у пратњи који имају симптоме инфекције горњих дисајних путева, односно који имају најмање један од  следећих симптома: повишена телесна температура, кашаљ, грлобоља и кратак дах;
 • У случају да се приликом пријема уоче симптоми који би указивали на респираторну инфекцију, oболело дете  искључити из колектива – изоловати у засебну собу до доласка родитеља/старатеља по дете и одмах упутити родитеље да се јаве надлежном педијатру;
 • У објекту обезбедити услове за редовно прање руку сапуном и текућом водом у трајању oд 20 секунди. Брисање руку спроводити папирним убрусима за једнократну употребу као и коришћење дезинфекционих средстава на бази алкохола сваки пут кaдa: деца дођу у вртић, пре јела, после употребе тоалета, након употребе папирних марамица за брисање носа, коришћења заједничких просторија или играчака, чишћења радног простора.
 • Редовно прање руку све деце треба вршити уз надзор васпитача.
 • Редовно, а најмање два пута дневно проветравати просторије; у току проветравања деца не би требало да буду у просторији.
 • Подстицати боравак деце на отвореном, кад год то временске прилике дозвољавају.
 • Објаснити деци да када кашљу и кијају, обавезно прекрију уста и нос папирном марамицом коју одмах потом бацају у корпу за отпад, после чега следи обавезно прање руку на горе описани начин.
 • Скрените пажњу деци да рукама не додирују очи, нос или уста.
 • Запослено особље треба да користи заштитне маске, поред тога запослени треба да перу руке увек са децом и сваки пут када додирују неочишћене предмете и површине.
 • Запослено особље треба да редовно (више пута у току дана)  чисти и дезинфикује предмете и површине које се често додирују (нпр. кваке, радне површине, столове у просторијама у којима деца бораве, трпезаријске столове, рамове креветића, клупице, столице и друге површине које се често додирују све приступачне површине зидова и прозора, ВЦ шкољка, славине за судопере итд.).
 • Запослено особље треба да редовно пере и дезинфикује  играчке у адекватним, посебним посудама за чишћење и прање, уз препоруку ограничења доношења играчака од куће.
 • Хигијену радних површина и прибора у кухињи, столова у трпезарији, вршити према постојећим протоколима.
 • За време трајања пандемије потребно је чешће брисање и дезинфекција подова и радних површина (за подове се препоручују водени раствори на бази хлора a зa радне површине средства на бази 75% алкохола, једнократне хигијенске марамице и влажни убруси и др). Не смеју се мешати крпе за радне површине и под. Нe смеју се ни опране крпе за под  привремено остављати на столице и друге делове намештаја. Треба их редовно мењати и прати детерџентима уз додатак препарата са хлором, a сушити их на сунцу или у сушилицама, одвојено у зависности од  сврхе.
 • Обезбедити евиденцију о извршеној дезинфекцији у препорученим временским интервалима уз потпис одговорне особе (хигијеничарке). Контролу спроведеног чишћења обезбеђује надређено особље.
 • Запослени у предшколским установама морају имати важећу потврду да су обавили законски обавезан здравствени преглед (санитарни преглед).
 • Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и у случају тегоба/симптома који могу указивати на респираторну инфекцију, односно COVID-19 (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере изолације од деце у групи и других запослених, јаве се надређеном и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по прописаним процедурама и да се јаве на посао након добијања потврде да су здрави.

4. Правила и препоруке за родитеље/старатеље деце:

 • Пријем детета у предшколску установу се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво (систематски преглед који се обавља пре уписа у предшколску установу или након дужег одсуствовања детета из предшколске установе), као и да је уредно вакцинисано.
 • Свакодневно, пре доласка у вртић, родитељ/старатељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у предшколску установу и о томе обавести васпитача.
 • Детe долази у предшколску установу у пратњи једног родитељ/старатељ (да би се смањила гужва) и пожељно је да то буде исти родитељ/старатељ, сваког дана. Ако то није мoгућe, дете доводи родитељ/старатељ који може.
 • Родитељ/старатељ детета је у обавези да најави поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи
 • Водећи рачуна о здрављу свог детета као и о сопственом здрављу, родитељ/старатељ детета доприносе успешном спровођењу мера превенције инфекције COVID-19. Није дозвољено да родитељ/старатељ детета доводи или одводи дете из установе, нити улази у просторнје установе ако он/она или дете има повишену телесну температуру, знаке респираторних инфекција пoпyт кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту с особама позитнвним на COVID-19.
 • Родитељима/старатељима се препоручује останак код кућe у породичном окружењу све деце за коју се то може обезбедити а посебно деце с хроничним болестима (респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи/старатељи или укућани имају једну од наведених болести.
 1. Обавезују се ПУ „Лабуд Пејовић“ Бечеј да организује рад и поступа примењујући мере прописане овим закључком.
 2. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 01.09.2020.године и трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Бечеј.
 3. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.