Градиће се највећа ветроелектрана између Бечеја и Србобрана

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад ставио је на рани јавни увид материјал за израду просторног

Read more

Јавни увид плана за брзу саобраћајницу и на сајту општине Бечеј

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине ставио је на јавни увид нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног

Read more