Економија

Јавни увид плана за брзу саобраћајницу и на сајту општине Бечеј

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине ставио је на јавни увид нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IV реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково). Овај план грађани Бечеја могу да пронађу и на сајту Општине Бечеј. Јавни увид траје до 25. маја.

Како је наведено у нацрту који израдило ЈП Завод за урбанизам Војводине, у току је израда техничке документације (пројектног и програмског задатка) ове брзе саобраћајнице од Сомбора до Кикинде, која је због положаја руте на мапи позната и као Осмех Војводине.

Мотопут Сомбор – Кикинда је планиран као државни пут који је намењен искључиво за саобраћај моторних возила. Саобраћајница се пројектује за кретање возила брзином од 100 километара на сат, у четири возне траке ширине од по 3,5 метара. Укупна површина обухвата просторног плана је 11.273,42 ха, а за мотопут се резервише простор укупне дужине од 164 км.

Део пута који се односи на нашу општину је део саобраћајнице која пролази кроз Бечеј и део који се односи на пут са једне стране према Новом Бечеју а са друге према Србобрану.

Планирани мотопут подељен је на два сектора: Сектор 1-Сомбор и Сектор 2– Кикинда и 8 деоница. На коридору мотопута је планирана изградња 11 петљи и 12 површинских раскрсница, као и 152 моста, пропуста, натпутњака и подвожњака.

Деоница Бечеј (граница општине Бечеј – граница општине Нови Бечеј река Тиса) је наведена као 6. деоница овог пута дужине од 18,8 км – почиње на граници општина Србобран /Бечеј и завршава се на граници општина Бечеј/Нови Бечеј. Техничком документацијом се предвиђају 2 укрштања у нивоу површинске – кружне раскрснице Бечеј запад и Бечеј југ. Траса планираног мотопута Сомбор – Кикинда у овој деоници прелази преко Бељанске баре (мост), канала ОКМ ХС ДТД и мостом преко Тисе.

Када је у питању деоница Србобран (граница општине Србобран А1/Е-75 петља „Врбас“ – граница општине Бечеј) дужине од 12,9 км – почиње на граници општина Врбас/Србобран и завршава се на граници општина Србобран/Бечеј. Техничком документацијом се предвиђају 3 денивелисана укрштања – Врбас Е-75 (део у општини Србобран), Србобран север и Турија – сва три типа пола детелине, као и једно укрштање у нивоу површинска – кружна раскрсница Србобран запад. Траса планираног мотопута у овој деоници положена је са преласком преко реке Криваје (3 прелаза).

На изласку из Бечеја је деоница Нови Бечеј (граница општине Нови Бечеј река Тиса – граница Града Кикинде OKM HS DTD, Кикиндски канал) ова деоница је дужине дужине од 35,1 км – почиње на граници општина Бечеј/Нови Бечеј и завршава се на граници општина Нови Бечеј/града Кикинде. Предвиђају се 4 укрштања у нивоу површинске – кружне раскрснице, Нови Бечеј југ, Нови Бечеј запад, Ново Милошево југ и Ново Милошево север. Траса мотопута Сомбор – Кикинда у овој деоници планирана је са преласком преко реке Тисе (граница деонице са деоницом Бечеј), и преласком преко канала OKM HS DTD, Кикиндски канал на граници деонице са деоницом Кикинда.

Као специјалан случај саобраћајног приступа на траси мотопута, планиран је и директан саобраћајни прикључак специфичног садржаја на трасу мотопута, на потезу Нови Бечеј – Ново Милошево у зони СРП „Слано Копово“- прикључак за Арачу (км 133+582), као археолошки, културолошки и верски локалитет од посебног значаја.

Како је истакнуто у плану, Осмех Војводине значајан је за саобраћајно повезивање Србије, односно Војводине са Мађарском и Румунијом, док истовремено омогућује везу Бачке и Баната са централном и западном Србијом преко аутопута Е-75 Београд – Суботица.

У фебруару је председник Покрајинске владе Игор Мировић најавио да је планирано да изградња почне у првој половини ове године и да траје наредне две до три године.

Према ранијим најавама, изградња ће коштати око 430 милиона ЕУР.