Пројекат реконструкације канализације у општини Бечеј

Председник општине Драган Тошић је приликом овог отварања улице Стевана Дороњског говорио и о пројекту реконструкције комплетне канализационе мреже (фекалне

Read more