Техничка школа Бечеј: Екипа РТС-а у посети професору Браниславу Николићу

Новинар Горан Васић 6. новембра био је у посети професору Техничке школе Бечеј, Браниславу Николићу, чија ће прича бити приказана у склопу емисије „Romanipen“, која се емитује на другом програму РТС-а, а емисија која је планирана да буде емитована почетком децембра.

Циљ „Romanipen-аје презентовање и заступање мултикултуралности и разбијање стереотипа и предрасуда у вези са ромском популацијом, како би се смањио јаз између ромске и не-ромске популације.

Генерално гледано положај Рома је остао исти. Једино поље у оквиру декаде од 2005. на којем је било помака је образовање. Напредак је постигнут  захваљујући REF–у и невладиним организацијама који су у сарадњи са државним институцијама успели да направе успешну спрегу и помак тих година. Захваљујући тадашњем раду, данас имамо високо образоване Роме, од којих се веома мали број запослио на видним местима, мислим у државним институцијама и у струци“, објашњава Николић за лист Бечејски дани и додаје да су припадници ромске популације који нису високо образовани људи, изложени дискриминацији.

Николић својим радом утиче на боље разумевање и прихватање међу ученицима, без обзира на њихову етничку припадност, као и на развој емпатије, кроз свој лични пример, и кроз разне активности и пројекте у Техничкој школи.

Ја се заиста трудим сваког дана да мотивишем младе људе првенствено личним примером и понашањем да наставе са образовањем и радом на себи. Трудим се да их укључим у што већи број наставних и ваннаставних активности кроз: Ученички парламент Техничке школе „Унију ученичких парламената општине Бечеј“, кроз тим за промоцију и маркетинг школе, CNC секцију и развој предузетничког духа, кроз радионице каријерног вођења и саветовања, радим све што је у мојој моћи да спречим осипање ученика из школе и пружим деци неопходну помоћ. У складу са својим слободним временом напишем по који пројекат који има за циљ развој мултикултурлизма код младих“. У Техничкој школи Бечеј спроводе се пројекти, а ученици школе тренутно праве и монтирају филм у склопу пројекта „Хајде да се упзнамо“, који би требало да буде завршен до краја године.

Како наводи, велику улогу у смањењу предрасуда, с којима се припадници ромске популације суочавају, имају влада, невладине организације, као и само друштво у којем живимо.

Важно је радити на промени друштвених норми и подстицању инклузивности како би се створило друштво без дискриминације. Неопходно променити однос према ромској популацији у контексту тога да буду Роми као ресурс, а не као проблем“, истиче Бранислав.

Бранислав Николић рођен је у Новом Саду, своје основно образовање започиње у родном граду, а завршава у Турији. Средње образовање отпочиње и завршава у Техничкој школи у Бечеју, након чега се поново враћа у родни град где и завршава са високим образовањем на Факултету техничких наука.

Од 2008. године активан је у студентским организацијама и NGO сектору (REF, VRCD, URS, CESID, MSK, ERRC, OSF, GIZ) кроз које паралелно са студијама гради своју каријеру радећи као едукатор, радионичар, тренер, фацилитатор и менаџер пројеката. Од 2018. године ради као инжењер машинства у Internacional Planing Service где је задужен за идејна решења, прорачуне и моделовање водоводних, топлотних, климатизационих и противпожарних система. Од 2020. године запослен је као наставник практичне наставе у Техничкој школи у Бечеју.

Сликe Техничка школа Бечеј