ОгласиПословни огласи

Термогас 88 запошљава помоћне раднике

Назив посла : ПОМОЋНИ РАДНИК

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
-небитно

Врста запослења :
-на одређено време 9 месеци

Радно искуство:
-небитно

Услови рада и остали услови:
-теренски (рад ван просторија послодавца)
-обезбеђен превоз и смештај
-пробни рад 1 месец

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 12.07.2024
Контакт: 064/3094245