Унапређење ефикасности рада Основног суда у Бечеју

У овиру пројекта ЕУ за Србију као подршка Врховном касационом суду који финансира Европска унија у бечејском Основном суду представници овог пројекта представили су свој програм подршке процесу увођења медијације као форме решавања спорова који има за циљ да допринесе унапређењу правосудног система. Кључне области и циљеви овог пројекта су смањење броја старих предмета и усаглашавање судске праксе у области успостављања ефикаснијих база података, дугорочног образовања, норматива.
Бечејски Основни суд је у претходних неколико месеци увео праксу да се један део старих и често веома комплексиних предмета решава медијацијом што се показало веома успешним. О овом начину решавања спорова писали смо у неколико претходних бројева.
Према речима судије Борке Кореној ово је веома ефикасан начин решавања спорова јер су судски трошкови вишеструко мањи, смањује се број старих спорова али је и веома важан за учеснике у спору, на овај начин се пацифизују односи јер странке саме дођу до компромисног решења, адвокати и судије су само медијатори. Борка Кореној је нагласила и да је дужност сваког судије и адвоката да странкама “понуде” овај начин решавања спора на почетку процеса и да је то у бечејском суду постала стална пракса. Овај суд је отворио и инфо пулт који је предвиђен да грађанима да сва потребна објашњења о самом процесу медијације.