ДруштвоЕкономијаПолитика

Уплатнице за квартална плаћања пореза од следеће године уз решења

Бечејска локална пореска администрација је  до ове године за сваки квартал слала бечејцима већ испуњене уплатнице са износом који треба да плате на име пореза на имовину. Први пут ове године то је изостало. Сваки порески обвезник је на почетку године добио Решење у којем су јасно назначени износи које треба да уплати као и датуми за квартална плаћања али је досада била пракса да се шаљу  и уплатнице у периоду кад је плаћање потребно извршити, уплатнице су биле су већ попуњене и износи су били одштампани. Ове уплатнице су обично разносили запослени у локалној општинској пореској управи и за то су били плаћени по уговору као додатни посао.

Питање зашто је пракса достављање уплатница за сваки квартал укинута поставили смо Начелнику управе Зорану Ковачу. Он нам је рекао да је разлог био што је Джавна ревизорска комисија ставила примедбу на овај, по њиховој оцени, непотребан посао као и начин на који су исплаћиване накнаде за овај посао запосленима јер они по закону уколико су у радном односу у овој служби немају права на накнаде преко уговора па је са том праксом прекинуто. Ипак штампање уплатница са тачним износима за плаћање је била пракса која је овој пореској служби доносила веома велики проценат наплате јер су на овај начин грађани били потсећани кад је време за уплату. Иако још нема прецизних података да ли је проценат наплате опао због овог рачуна се  да ће бар 10 до 20 посто грађана заборавнити да изврши уплау на време и да ће се старији грађани теже снаћи да уплате тачни износ који је назначен на Решењу а које су добили још почетком године. Ипак, локална управа је за следећу годину решила да направи неко прелазно решење и нејвероватније ће штампати уз Решења и четири попуњене уплатнице и то редовним путем поштом доставити обвезницима на почетку године.