Óbecse

Változások a családi nyugdíj folyósításával kapcsolatban

Anyugdíj- és rokkantbiztosítási törvényt tavaly szeptember 15-én módosították, a jogszabály 109. és 111. cikkét, amelyek a családi nyugdíj örököseire vonatkoznak, az idén január elsejétől alkalmazzák. A törvény 109. cikke előírja, hogy nyugdíjas halála esetén a nyugdíj és a pénzbeli ellátás összege annak a hónapnak az utolsó napjáig jár, amelyben a kedvezményezett meghalt. E változások értelmében a bank köteles az ezen nap után folyósított nyugdíjösszegeket az alap kérésére visszafizetni, a pénzintézet nem használhatja fel az elhunyttal szemben fennálló követelések rendezésére. Ez vonatkozik az elhunyt által kapott pénzbeli juttatásokra is.

A törvény 111. cikke annyiban módosult, hogy a nyugdíjas halála után megszerzett családi nyugdíjat legkorábban a következő hónap első napjától folyósítják. Ez azt jelenti, hogy a családi nyugdíjra való jogosultság megállapítása és folyósítása legkorábban annak a hónapnak a végét követő hónap első napjától kezdődik, amelyben a nyugdíjas halála bekövetkezett. A kifizetés feltétele, hogy a családi nyugdíjban részesülő személy ebben az időszakban ne legyen biztosított. Például, ha a haláleset 2024. március 15-én történt, a családi nyugdíjra való jogosultság legkorábban április 1-től érvényes. Az alap szerint az említett törvénymódosí-tásokkal megoldódik a többletként kifizetett nyugdíjösszeg behajtásának problémája, és az elhunyt családja sem sérül.

Ki jogosult családi nyugdíjra?

Családi nyugdíjra jogosult az özvegy, ha élettársa haláláig betöltötte 53. életévét, vagy házastársa halálát követő egy éven belül teljesen munkaképtelenné vált, vagy ha egy vagy több gyermek gyámja. Az az özvegy, aki élettársa halála előtt betöltötte 45. életévét, 53. életévének betöltésekor válik jogosulttá családi nyugdíjra, és ezt a jogot tartósan megőrzi. Az özvegy férj akkor örökölheti meg felesége nyugdíját, ha annak halálakor betöltötte 58. életévét.

Családi nyugdíj gyerekeknek

l5 éves korukig nem kell külön kérvényezni. Ha középiskolások, iskoláztatásuk végéig, de legtovább 20 éves korig, ha felsőoktatási intézménybe járnak, 26 éves korig illeti meg őket. A gyermek – életkorától függetlenül – családi nyugdíjra jogosult mindaddig, ameddig képtelen az önálló életre és munkavégzésre, ha a biztosított a haláláig eltartotta. A fogyatékkal élő gyermekek a munkaviszony megszűnése, azaz az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése után is jogosultak családi nyugdíjra.

Családi nyugdíjat kaphatnak azok a szülők, akiket a biztosított a haláláig eltartott, és az apa betöltötte a 65-ik, az anya a 60. életévét, vagy teljesen munkaképtelenné váltak. (A szülő apát, anyát, mostohaanyát, mostohaapát, és örökbefogadó apát jelent.) Ha a családi nyugdíjat két vagy több családtag veszi igénybe, és egyikük jogosultsága megszűnik, újra megállapítják a nyugdíj összegét.

F.R.