Друштво

Вести из Бачког Градишта: Видео радионице за младе Градиштанце

Хуманитарно удружење Ђина из Бачког Градишта од свог оснивања се труди да младима, нарочито младима из ромске заједнице у Бачком Градишту и другима који живе у сиромаштву, омогући занимљиве едукативне програме. Овај пројекат је настао са са циљем да се млади у Бачком Градишту кроз радионичарски рад обуче да креирају дигиталне садржаје који ће на најбољи начин представити њихов живот у социјалном окружењу у којем живе али и подстакнути их да се на креативан начин изразе, да науче да раде у тиму и да поставивши себе иза камере из перспективе могућег „гледаоца” виде своје породице, пријатеље и све што чини њихову свакодневницу.
Конкретно, овај пројекат је већ у другој фази и полако прераста у сталну програмску активност удружења Ђин. Дигиталних садр-жаји који су направњени током радионичарског рада млади Бачког Градишта ће моћи да користе у сврхе активизма у заједници, да на тај начин допринесу њеном развоју, кроз критичко мишљење.
У овим радионицама је учес-твоваће 20 младих, како из Бачког Градишта, тако и из Бечеја а пројекат траје до краја године. Након завршетка радионица биће урађена монтажа, а након тога ће бити и уприличена и промоција и јавно приказивање радова.

Значај овог пројекта поред неформалног образовања је и у томе што се одвија у руралној средини, то јест у Бачком Градишту, где млади једва или скоро уопште немају могућност да учествују у сличним дешавањима.

Циљ пројекта је и афирмација младих припадника Ромске мањине, да се кроз ове радионице лакше интегришу у заједницу и да се разбију предрасуде које су још увек, на жалост, су веома јаке посебно у руралним срединама. Веома је важно и да се покаже њихова креативност и да се и они прикажу онако како заиста јесу, млади, вредни, и критички настројени према околини.
Поред оваквих пројекта и неформалног образовања Хуманитарно Удружење „Ђина“ се активно ангажује и око формалног образовања младих Рома и Ромкиња, како би што више њих стекло средње или високо образовање.
Битно је напоменути и да је овај пројекат подржан и од стране локалне самуправе са 10.000 динара на конкурсу. Представници удружења Ђин су нам рекли да се надају да ће следеће године, у следећем циклусу овог пројекта, средства бити мало већа с обзиром на значај овог пројекта за Бачко Градиште али и ширу заједницу и бенефит који овај пројекат има за добре међунационалне односе и интеркултуралне програме у нашој општини.