Вести из Радичевића: Проблеми са струјом и Опасна игралишта

Проблеми са струјом у Радичевићу

Mештани села Радичевић већ више од месец дана имају проблема са снабдевањем електричном енергијом. На десетине пута у току дана имају краткотрајне прекиде са прилично јаким ударима напона када се поново струја врати. Ови краткотрајни прекиди су ризични и за безбедност електро инсталација у домаћинствима, нагло подизање напона може да изазове пожар или неку хаварију, посебно уколико нема никог код куће у току дана. Велики број мештана је безуспешно пријављивао ове прекиде диспечерској служби у Електровојводини у Бечеју али нико од надле-жних није изашао на терен да нешто конкретније уради или бар да добију неко објашњење зашто се све то дешава и колико дуго ће то трајати. Након што су се обратили нама ми смо покушали да добијемо руководиоца погона у Бечеју Синишу Сретеновића да нам да неко објашњење за овај проблем али се испоставило да је изјаву веома тешко добити с обзиром да је он веома заузет.

Након писменог упита на ПР службу ЕПС-а у Новом Седу добили смо следећи одговор:
„Обавештавамо Вас да смо упознати са проблемима које имају становници насеља Радичевић и предузимамо краткорочне и дугорочне мере које су у нашој надлежности како би се проблем минимизовао (ванредна ревизија далековода и трафо-станица, замена дотрајалих проводника, уградња савремене опреме и сл.), али на жалост нисмо у могућности да у потпуности решимо проблем (природа – виша сила).
Насељено место Радичевић, има краткотрајне прекиде у напајању електричном енергијом због деловања системске заштите у напојној трафостаници (земљоспојни прекидач, брза и спора АПУ заштита), која функционише у складу са пројектом и законским одредбама. Времена безнапонске паузе се крећу између 0,1 и 0,4 секунде. Узрок краткотрајних земљоспојева (више пута у току дана) је деловање птица у реону далековода. Траса далековода који напаја насеље Радичевић води приближно 10 километара кроз њиве, а у току су пољопривредни радови на берби кукуруза, сунцокрета и слично, који привлаче птице. Ревизијом од стране дежурне службе погона Бечеј, детектована су три велика јата дуж трасе далековода. Поменути проблеми ће се смањити по завршетку јесењих пољопривредних радова. Што се тиче констатације да нисте могли да ступите у контакт са руководиоцем Погона обавештавамо Вас да сва питања и сугестије можете упутити руководиоцу Погона путем електронске поште на адресу sinisa.sretenovic@epsdistribucija.rs. До сада се нисте на овај начин обраћали руководиоцу Погона, те вам није ни могао одговорити. По питању евентуалне пријаве штете, грађани као и до сада треба да се обрате у канцеларију бр. 7, у згради погона, на адреси Петровоселски пут 5, Бечеј, где ће бити обрађен сваки појединачни случај.”

Дакле, за убудуће је веома корисна информација да у случају да грађани путем медија желе да добију информације о снабдевању електричном енергијом, евентуалним проблемима или прекидима који нису унапред најављени као радови, у општини Бечеј од локалног погона ЕПС-а то може да се учини само путем упита на имејл руководиоца погона. То је добра вест за грађане (и локалне медије) јер ћа на овај начин бити сви правовремено обавештени. Надамо се, такође, да ће убудуће ове информације или објашњења о проблемима у испоруци електричне енергије бити правовремено објављене и на сајту предузећа како би грађани могли да у складу са овим информацијама организују свој свакодневни рад и живот.

Опасна игралишта

Дечија игралишта у Радичевићу су већ дуже време у катастрофалном стању, поломљена је опрема и уместо да буду простор за дечију радост она су хазард за безбедност деце и потпуно неупотребљива. Радичевћ нема баш много адекватних јавних простора где деца могу да се играју и окупљају па су ова игралишта веома важна за социјализацију деце у селу … али свакако не у овом стању у којем се сада налазе.

ЈП „Комуналац“ је задужен за одржавање игралишта на територији целе општине па смо питали директора овог предузећа Жељка Плавшића да ли постоји могућност да се реши овај проблем. Он нам је рекао да у буџету овог предузећа за одржавање игралишта за целу годину и целу општину има само 400.000 динара и да је ово јако мала сума ако се узме у обзир да је већина игралишта у општини у веома лошем стању, да су справе изломљене и да су игралишта често опасна за децу. Он је такође нагласио да се поправља колико средства дозвољавају али да то свакако није довољно па се иде према приоритетима и степену хитности интервенција. Он је предложио и да Месна заједница покуша да нешто од опреме поправи донацијама или личном иницијативом мештана или да се потруде да конкуришу за нека средства код донатора и да помогну да се буџет растерети.